Công văn 3026/TCT-KK

Công văn 3026/TCT-KK năm 2020 về kê khai thuế nhà thầu do Tổng Cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3026/TCT-KK 2020 kê khai thuế nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3026/TCT-KK
V/v kê khai thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Tổng cục Thuế được phân công xử lý Công văn số 1902/CT-TTHT ngày 31/3/2020 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc kê khai và nộp thuế nhà thầu.

Căn cứ Điều 8, Điều 11, Điều 14 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Căn cứ Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Nhà thầu Sharp Energy Solutions Solutions Corporation (sau đây được gọi là Nhà thầu SESJ) là nhà thầu thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 Công suất 49MWP tại Bình Thuận do Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai là chủ đầu tư. Trường hợp Nhà thầu không áp dụng chế độ kế toán Việt Nam do đó không đáp ứng được một trong các điều kiện nêu tại Điều 8 Mục 2 Chương II Thông tư số 103/2014/TT-BTC thì Bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài và nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận - địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.

Trường hợp Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (sau đây được gọi là Chủ đầu tư) đã khấu trừ và kê khai nộp thuế thay Nhà thầu SESJ tại Cơ quan thuế quản lý của Chủ đầu tư là chưa đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Do đó, đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật.

Đối với số thuế Chủ đầu tư đã nộp thay Nhà thầu SESJ tại Cơ quan thuế quản lý của Chủ đầu tư được xử lý theo quy định tại Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ CS, PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Gia Lai (để phối hợp);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3026/TCT-KK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3026/TCT-KK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2020
Ngày hiệu lực29/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3026/TCT-KK

Lược đồ Công văn 3026/TCT-KK 2020 kê khai thuế nhà thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3026/TCT-KK 2020 kê khai thuế nhà thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3026/TCT-KK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Thị Duyên Hải
        Ngày ban hành29/07/2020
        Ngày hiệu lực29/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3026/TCT-KK 2020 kê khai thuế nhà thầu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3026/TCT-KK 2020 kê khai thuế nhà thầu

              • 29/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực