Công văn 3027/BGTVT-CYT

Công văn 3027/BGTVT-CYT về tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2011 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3027/BGTVT-CYT tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3027/BGTVT-CYT
V/v tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2011.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Công văn số 768/TTg-KGVX ngày 16 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011. Bộ Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” trong toàn Ngành với các mục tiêu và nội dung sau:

1. MỤC TIÊU:

1. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy của cán bộ công chức, viên chức người lao động Ngành Giao thông vận tải.

2. Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động Ngành GTVT về tác hại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma túy.

2. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian: Từ ngày 01/6/2011 đến 30/6/2011

- Phạm vi triển khai: Toàn ngành Giao thông vận tải.

3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông vận tải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, dấy lên phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy để người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện và phòng ngừa tái nghiện.

- Kết hợp việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy với tác hại, hậu quả, hiểm họa của tệ nạn ma túy. Sử dụng đồng bộ các kênh truyền thông với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng vùng, miền, đối tượng.

- Tổ chức các hoạt động mít tinh, ra quân biểu dương lực lượng, lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy với các buổi sinh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

4.1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: phối hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Giao thông vận tải. Tập trung tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm, miền núi, vùng sâu, vùng xa, các công trường thi công, các cơ sở đào tạo, trên các phương tiện giao thông công cộng và các đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

4.2. Trên tất cả các trang website, các báo và tạp chí Ngành Giao thông vận tải tăng cường chuyển tải các thông tin về tác hại, hậu quả của tệ nạn ma túy; biểu dương các cá nhân, gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, trường học có nhiều thành tích trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, cai nghiện, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy…

4.3. Cục Y tế giao thông vận tải

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2011 tại các đơn vị trong toàn Ngành Giao thông vận tải.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông Ngành Giao thông vận tải tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai kịp thời các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 20 tháng 7 năm 2011 (qua Cục Y tế Giao thông vận tải - Địa chỉ 73 Yên Ninh – Ba Đình – Hà Nội) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Website Bộ GTVT;
- Báo GTVT; Bạn đường; Tạp chí GTVT;
- Lưu VT; CYT (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3027/BGTVT-CYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3027/BGTVT-CYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/05/2011
Ngày hiệu lực26/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3027/BGTVT-CYT tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3027/BGTVT-CYT tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3027/BGTVT-CYT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành26/05/2011
        Ngày hiệu lực26/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3027/BGTVT-CYT tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3027/BGTVT-CYT tổ chức tháng hành động phòng, chống ma túy

             • 26/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực