Công văn 3030/VPCP-KTN

Công văn 3030/VPCP-KTN năm 2014 đề nghị liên quan đến việc thanh thải và mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe tại vùng biển Vũng Tàu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3030/VPCP-KTN 2014 đề nghị mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe biển Vũng Tàu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3030/VPCP-KTN
V/v đề nghị liên quan đến việc thanh thải và mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe tại vùng biển Vũng Tàu.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Công ty Asian Giant Limited và Công ty TNHH Quý Hải (các Công văn số 252/QH-CV ngày 11 tháng 3 năm 2014 và số 293/QH-AG ngày 29 tháng 3 năm 2014) và ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 1227/BTNMT-TCMT ngày 08 tháng 4 năm 2014), Tư pháp (Công văn số 1026/BTP-PLQT ngày 10 tháng 4 năm 2014) và Giao thông vận tải (Công văn số 3728/BGTVT-PC ngày 04 tháng 4 năm 2014) về việc thanh thải và mua lại số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe tại khu vực vùng biển Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Để nhanh chóng thực hiện việc trục vớt, di dời xác tàu, không gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại khu vực và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, đồng ý về nguyên tắc phương án thanh thải và việc mua lại số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe như đề nghị của Công ty Asian Giant Limited (Chủ tàu) và Công ty TNHH Quý Hải và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp tại các Văn bản nêu trên.

Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 1623/VPCP-KTN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc trục vớt, di dời và thanh thải xác tàu Wealthy Globe.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tàu thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật khi thực hiện việc trục vớt, di dời, thanh thải và mua, bán, nhập khẩu số phế liệu được thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH Quý Hải;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý Thủ tướng Chính phủ, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT, KGVX, NC, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3030/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3030/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3030/VPCP-KTN 2014 đề nghị mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe biển Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3030/VPCP-KTN 2014 đề nghị mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe biển Vũng Tàu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3030/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3030/VPCP-KTN 2014 đề nghị mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe biển Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3030/VPCP-KTN 2014 đề nghị mua số phế liệu thanh thải từ xác tàu Wealthy Globe biển Vũng Tàu

             • 29/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực