Công văn 3035/BVHTTDL-TTr

Công văn 3035/BVHTTDL-TTr năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTr về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3035/BVHTTDL-TTr 2017 thực hiện chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp


BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3035/BVHTTDL-TTr
Về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTr ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi:

- Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Thanh tra Bộ, các Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Để tăng cường thực hiện tốt công tác thanh tra nói chung và đặc biệt là hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thanh tra Bộ, các Tổng cục, các Cục, Vụ và các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời cần triển khai thực hiện các nội dung sau đây:

1. Về xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm: Thanh tra Bộ chủ trì việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn Thanh tra các Sở xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Lãnh đạo Sở phê duyệt. Quá trình triển khai phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và kế hoạch thanh tra về thời gian và nội dung thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng.

Việc thanh tra đột xuất phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật và Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ khi xây dựng kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp trong phạm vi quản lý nhà nước được giao phải thống nhất với Chánh Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo, trùng lặp về đối tượng trong kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt. Đồng thời, thông báo cho Giám đốc các Sở liên quan biết để rà soát tránh trùng lặp với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở.

3. Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở theo đúng định hướng về thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ để tránh chồng chéo trong hoạt động thanh tra chuyên ngành, đồng thời xử lý việc chồng chéo giữa hoạt động kiểm tra của các phòng nghiệp vụ thuộc Sở, các đơn vị cấp huyện về đối tượng, nội dung với kế hoạch thanh tra hàng năm của Sở.

Đối với lĩnh vực du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú du lịch thường xuyên chịu sự kiểm tra của nhiều cấp, nhiều ngành, đề nghị Giám đốc Sở tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng địa phương thực hiện thống nhất và đồng bộ trong việc thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp theo hướng lồng ghép và phối hợp giữa các Cơ quan với nhau; giao Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đầu mối xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm tra không quá 01 lần/năm để tránh trùng lặp, chồng chéo. (Về nội dung này Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 3142/BVHTTDL-TTr ngày 12/8/2016 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

4. Chánh Thanh tra Bộ chủ động tổ chức triển khai thực hiện đúng kế hoạch thanh tra hàng năm của Bộ, xử lý kịp thời việc chồng chéo, trùng lặp về đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện định kỳ hàng quý để tổng hợp báo cáo Thanh tra Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó TTg CP Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT. Sở DL các tỉnh/thành phố;
- Lưu: VT, TTr.T80.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3035/BVHTTDL-TTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3035/BVHTTDL-TTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2017
Ngày hiệu lực18/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3035/BVHTTDL-TTr 2017 thực hiện chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3035/BVHTTDL-TTr 2017 thực hiện chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3035/BVHTTDL-TTr
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Lê Khánh Hải
        Ngày ban hành18/07/2017
        Ngày hiệu lực18/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3035/BVHTTDL-TTr 2017 thực hiện chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3035/BVHTTDL-TTr 2017 thực hiện chấn chỉnh hoạt động thanh tra kiểm tra doanh nghiệp

             • 18/07/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/07/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực