Công văn 3039/TCT-CS

Công văn số 3039/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3039/TCT-CS chính sách thuế


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3039/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Vụ Lễ Tân – Bộ Ngoại giao

 

Trả lời công văn số 713-CV/LT ngày 13/7/2007 của Vụ Lễ Tân về thủ tục, hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với đối tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1 Phần K Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quản lý thuế: đối với các trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho kỳ hoàn thuế trước ngày 01/7/2007 thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính; Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một Điều của Luật thuế GTGT.

Đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT cho kỳ hoàn thuế từ ngày 01/7/2007 thì hồ sơ, thủ tục hoàn thuế được thực hiện theo quy định của Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Vụ Lễ tân được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp thuế;
- Ban HT, PC;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3039/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3039/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2007
Ngày hiệu lực01/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3039/TCT-CS chính sách thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3039/TCT-CS chính sách thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3039/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành01/08/2007
        Ngày hiệu lực01/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3039/TCT-CS chính sách thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3039/TCT-CS chính sách thuế

           • 01/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực