Công văn 3040/TCT-CS

Công văn 3040/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3040/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3040/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố Hồ Chí Minh
(Đ/c: 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Quận Bình Thạnh, Thành ph Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5946/VPCP - ĐMDN ngày 5/7/2019 của Văn Phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH MTV 27/7 thành ph Hồ Chí Minh (Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách miễn tiền thuê đt

Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2729/TCT - CS ngày 8/7/2019 gửi Cục Thuế thành ph Hồ Chí Minh và Công ty. Đề nghị Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với quy định của pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thuế nêu tại công văn số 2729/TCT-CS nêu trên.

2. Về chính sách ưu đãi thuế TNDN

- Tại Khoản 4, Khoản 5 Mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định thu nhập được miễn thuế:

“4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có s lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhiễm HIV bình quân trong năm chiếm từ 51% trở lên trong tổng số lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

- Thu nhập được miễn thuế quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại mục V Phn C Thông tư này.

- Thu nhập được miễn thuế đối với các doanh nghiệp tại điểm này phải đáp ứng đủ các điu kiện sau:

4.1. Đi với doanh nghiệp có s dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyn v s lao động là người khuyết tật.

….

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu s, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội. Trường hợp cơ sở dạy ngh có cả đi tượng khác thì phn thu nhập được min thuế được xác định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đi tượng tệ nạn xã hội trong tng s học viên.

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề được miễn thuế tại điểm này phải đáp ứng đủ các điu kiện sau:

- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của các văn bản hướng dẫn về dạy nghề.

- Có danh sách các học viên là người dân tộc thiu số, người khuyết tật.. ”.

- Tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 123/2012/TT - BTC ngày 27/7/2012 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định thu nhập được miễn thuế:

“4. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp có số lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện ma túy, người nhim HIV bình quân trong năm chiếm từ 30% trở lên trong tổng s lao động bình quân trong năm của doanh nghiệp.

Thu nhập được miễn thuế quy định tại Khoản này không bao gồm thu nhập khác quy định tại Điu 7 Thông tư này.

Doanh nghiệp thuộc diện được miễn thuế quy định tại Khoản này là doanh nghiệp có s lao động bình quân trong năm ít nhất từ 20 người trở lên và không bao gm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh bất động sản.

Doanh nghiệp có thu nhập được miễn thuế theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

4.1) Đối với doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật (bao gồm cả thương binh, bệnh binh) phải có xác nhận của cơ quan y tế có thm quyền về số lao động là người khuyết tật

5. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu s, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhim HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạy ngh có cả đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác định tương ứng với t lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhim HIV/AIDS trong tổng s học viên.

Thu nhập từ hoạt động dạy nghề được miễn thuế tại Khoản này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cơ sở dạy nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của các văn bản hướng dẫn về dạy nghề.

- Có danh sách các học viên là người dân tộc thiu số, người khuyết tật...”.

Như vậy, pháp luật về thuế TNDN đã có quy định thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật và thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người khuyết tật nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Mục VI Phần C Thông tư số 130/2008/TT - BTC; Khoản 4, Khoản 5 Điều 8 Thông tư số 123/2012/TT - BTC và Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên của Bộ Tài chính thì được miễn thuế TNDN.

Đề nghị Công ty TNHH MTV 27/7 thành phố Hồ Chí Minh liên hệ với Cục Thuế TP. HCM để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật thuế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Phòng TM&CN Việt Nam (VCCI);
- Văn phòng Bộ (để b/cáo);
- PTCTr Nguyễn Thế Mnh (để b/c);
- Cục Thuế TP. HCM;
- Các Vụ: CST, PC (BTC), PC (TCT);
- Website TCT;
- Lưu: VT,
CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3040/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3040/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2019
Ngày hiệu lực02/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3040/TCT-CS

Lược đồ Công văn 3040/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3040/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3040/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLưu Đức Huy
        Ngày ban hành02/08/2019
        Ngày hiệu lực02/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3040/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3040/TCT-CS 2019 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 02/08/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/08/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực