Công văn 3044/VPCP-KTN

Công văn 3044/VPCP-KTN về cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất không thông qua hình thức đấu giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3044/VPCP-KTN cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3044/VPCP-KTN
V/v cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất không thông qua hình thức đấu giá

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 1254/UBND-KT ngày 23 tháng 3 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 5038/BTC-QLCS ngày 19 tháng 4 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1369/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 27 tháng 4 năm 2011) về việc cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất không thông qua hình thức đấu giá, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện việc cho thuê đất, giao đất trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3) Th.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3044/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3044/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/05/2011
Ngày hiệu lực13/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3044/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3044/VPCP-KTN cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3044/VPCP-KTN cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3044/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành13/05/2011
        Ngày hiệu lực13/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3044/VPCP-KTN cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3044/VPCP-KTN cho Công ty cổ phần Bia Bình Thuận thuê đất

              • 13/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực