Công văn 3045/UBND-TKCT

Công văn 3045/UBND-TKCT năm 2016 đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3045/UBND-TKCT đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3045/UBND-TKCT
V/v Đính chính vị thứ tại phụ lục 02 của Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/5/2016

Lâm Đng, ngày 03 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Trường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

 

Ngày 24/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Do sai sót do khâu soạn thảo và rà soát văn bản nên tại Phụ lục 02 của Quyết định số 1083/QĐ-UBND có sai sót, cụ thể như sau:

1. Đã in:

Xếp hạng

Huyện, thành phố

Đim tự chấm qua thẩm đnh

Điểm điều tra xã hội học

Chỉ số (%)

9

UBND huyện Lạc Dương

54,00

22,90

76,87

10

UBND huyện Bảo Lâm

54,75

22,12

76,14

11

UBND huyện Cát Tiên

54,50

21,64

76,90

12

UBND huyện Đam Rông

49,00

24,58

73,58

2. Nay đính chính lại thành:

Xếp hạng

Huyện, thành phố

Điểm tự chấm qua thẩm đnh

Điểm điều tra xã hội hc

Chỉ số (%)

9

UBND huyện Cát Tiên

54,00

22,90

76,90

10

UBND huyện Lạc Dương

54,75

22,12

76,87

11

UBND huyện Bảo Lâm

54,50

21,64

76,14

12

UBND huyện Đam Rông

49,00

24,58

73,58

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Kính mong các cơ quan thông cảm và điều chỉnh giúp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP
UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH
VĂN PHÒNG
Phùng Khắc Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3045/UBND-TKCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3045/UBND-TKCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2016
Ngày hiệu lực03/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3045/UBND-TKCT đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3045/UBND-TKCT đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3045/UBND-TKCT
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýPhùng Khắc Đồng
       Ngày ban hành03/06/2016
       Ngày hiệu lực03/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3045/UBND-TKCT đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND Lâm Đồng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3045/UBND-TKCT đính chính vị thứ tại phụ lục 02 Quyết định 1083/QĐ-UBND Lâm Đồng 2016

             • 03/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực