Công văn 3047/BTP-PBGDPL

Công văn 3047/BTP-PBGDPL năm 2016 thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3047/BTP-PBGDPL thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP 2016


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3047/BTP-PBGDPL
V/v: Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Công văn số 2974/BTP-PBGDPL ngày 31/8/2016 của Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 10/2016/TT-BTP Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung hai văn bản nêu trên đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý; có biện pháp xây dựng gắn với quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Đối với đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức đã được công nhận Báo cáo viên pháp luật trung ương (theo danh sách đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp[1]) thì tiến hành rà soát, lập danh sách người thuộc trường hợp miễn nhiệm hoặc người đủ tiêu chuẩn cần bổ sung để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định công nhận hoặc miễn nhiệm.

Đối với đơn vị chưa có cán bộ, công chức, viên chức được công nhận Báo cáo viên pháp luật trung ương thì căn cứ quy định của Thông tư số 10/2016/TT-BTP và nhu cầu quản lý lựa chọn người đủ tiêu chuẩn đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp ra quyết định công nhân Báo cáo viên pháp luật trung ương.

Viêc đề nghị công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật trung ương của đơn vị cần được lựa chọn kỹ càng, thực chất, bảo đảm xây dựng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật của Bộ Tư pháp thực sự tinh gọn, có chất lượng, hoạt động có hiệu quả; đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trung ương của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kết quả rà soát, đề nghị công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật của đơn vị đề nghị gửi về Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật và địa chỉ email: [email protected] trước ngày 30/9/2016 để tổng hợp, kịp thời công bố danh sách theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
Đỗ Xuân Lân

 

 

 [1] http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/Hoat-Dong-PGBDPLTW.aspx?ItemID=427

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3047/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3047/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2016
Ngày hiệu lực06/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3047/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 3047/BTP-PBGDPL thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3047/BTP-PBGDPL thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3047/BTP-PBGDPL
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐỗ Xuân Lân
        Ngày ban hành06/09/2016
        Ngày hiệu lực06/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3047/BTP-PBGDPL thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3047/BTP-PBGDPL thực hiện Thông tư 10/2016/TT-BTP 2016

             • 06/09/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 06/09/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực