Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC

Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng năm 2019 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC 2019 về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3048/LĐTBXH-KHTC
V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng năm 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Thực hiện Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tình hình thực hiện quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng năm 2019 như sau:

1. Các dự án đã phê duyệt quyết toán:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán cho 03 dự án với giá trị quyết toán được duyệt là 104,309 tỷ đồng, giảm 627 triệu đồng so với giá trị Chủ đầu tư đề nghị.

2. Các dự án chưa phê duyệt quyết toán:

Tính đến 30/6/2019, có 02 dự án đã nộp báo cáo quyết toán dự án hoàn thành nhưng chậm thẩm tra, phê duyệt so với thời gian quy định và 07 dự án đã nộp hồ sơ quyết toán nhưng do hồ sơ quyết toán không đầy đủ và Chủ đầu tư chậm bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán nên chưa được phê duyệt. Bộ sẽ tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư sớm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ quyết toán để tổ chức thẩm tra, phê duyệt trong theo quy định.

(Chi tiết tình hình phê duyệt quyết toán 6 tháng đầu năm 2019 tại phụ lục kèm theo).

Trên đây là báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để Quý Bộ tổng hợp phục vụ công tác quản lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ (để công khai);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Phạm Quang Phụng

 

PHỤ LỤC

BÁO CÁO TNG HỢP QUYT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 6 THÁNG NĂM 2019
(Kèm theo Công văn s 3048/LĐTBXH-KHTC ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

1. Dự án được phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Loại dự án

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Giá trị đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Số vốn còn lại chưa thanh toán so với giá trị QT được duyệt

1

2

3

4

5

6

7

A

Tổng cộng

3

109.095

105.613

104.309

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

1

69.207

67.306

66.629

 

 

Nhóm C

2

39.888

38.307

37.680

 

2. D án chưa phê duyệt quyết toán

a) Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán

STT

Loại dự án

Dự án trong thời hạn thẩm tra, phê duyệt quyết toán

Dự án chậm phê duyệt quyết toán dưới 24 tháng

Dự án chậm phê duyệt quyết toán từ 24 tháng trở lên

Ghi chú

 

 

Số d án

Tổng mức đầu tư

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Số dự án

Tng mức đầu tư

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Tổng cộng

7

680.585

655.519

2

133.876

53.294

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

6

660.991

635.925

2

133.876

53.294

 

 

 

 

 

Nhóm C

1

19.594

19.594

 

 

 

 

 

 

 

b.) Dự án chưa nộp hồ sơ quyết toán

STT

Loại dự án

Dự án trong thời hạn lập báo cáo quyết toán

Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán dưới 24 tháng

Dự án chậm nộp báo cáo quyết toán từ 24 tháng trở lên

Ghi chú

 

 

Số dự án

Tng mức đầu tư

Tổng số vốn đã thanh toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số vốn đã thanh toán

Số dự án

Tổng mức đầu tư

Tổng số vốn đã thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B

1

68.306

61.839

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3048/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/07/2019
Ngày hiệu lực26/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC

Lược đồ Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC 2019 về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC 2019 về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3048/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýPhạm Quang Phụng
        Ngày ban hành26/07/2019
        Ngày hiệu lực26/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC 2019 về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3048/LĐTBXH-KHTC 2019 về báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 6 tháng

           • 26/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực