Công văn 305/BĐMDN

Công văn 305/BĐMDN về thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 305/BĐMDN thực hiện Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 305/BĐMDN
V/v thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhận được văn bản số 8768/BCT-TCCB ngày 4 tháng 9 năm 2009 của Bộ Công Thương đề nghị hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Bộ Công Thương việc trả phụ cấp, lương, thưởng cho những người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại các tổng công ty nhà nước đã cổ phần hóa và tại công ty nhà nước chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Việc đặt tên của tập đoàn, công ty mẹ - tập đoàn, công ty mẹ - tổng công ty sau khi chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc cổ phần hóa được thực hiện theo các quy định của Luật Doanh nghiệp và quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi phê duyệt đề án chuyển đổi.

3. Việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp thuộc các tập đoàn, tổng công ty khi cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Viết Muôn, Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KTTH, KGVX;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ NHIỆM VPCP
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 305/BĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu305/BĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2009
Ngày hiệu lực22/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 305/BĐMDN thực hiện Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 305/BĐMDN thực hiện Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu305/BĐMDN
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành22/09/2009
        Ngày hiệu lực22/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 305/BĐMDN thực hiện Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

           Lịch sử hiệu lực Công văn 305/BĐMDN thực hiện Chỉ thị 854/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

           • 22/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực