Công văn 3056/BHXH-TCCB

Công văn 3056/BHXH -TCCB báo cáo danh sách viên chức làm việc tại bộ phận “một cửa” và thường trực giám định Bảo hiểm y tế tại cơ sở Khám chữa bệnh của thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Công văn 3056/BHXH -TCCB báo cáo danh sách VC làm việc tại bộ phận một cửa


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3056/BHXH-TCCB
V/v báo cáo danh sách VC làm việc tại bộ phận “một cửa” và thường trực giám định BHYT tại cơ sở KCB

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã;
- Trưởng các phòng: Nghiệp vụ Giám định 1, Nghiệp vụ Giám định 2, Tiếp nhận và quản lý hồ sơ.

 

Căn cứ Quy chế Chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện trang bị Áo đồng phục cho viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” và trực tiếp làm thường trực giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh có ký hợp đồng BHYT với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề nghị Giám đốc BHXH các quận, huyện, thị xã, Trưởng các phòng nghiệp vụ liên quan lập danh sách viên chức trực tiếp làm việc tại bộ phận “một cửa” và thường trực giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Danh sách (theo mẫu) gửi về BHXH Thành phố (qua phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/10/2012, đồng thời gửi bản mềm danh sách theo đường truyền FTP của phòng Tổ chức cán bộ hoặc địa chỉ email: tccbhanoi@gmail.com để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Web BHXH TP HN.
- Lưu: VT, KHTC, TCCB (2b);

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Mai

 

Mẫu 01

BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN (PHÒNG) ……….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2012

 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRỰC TIẾP LÀM CÔNG TÁC TIẾP NHẬN HỒ SƠ “MỘT CỬA”, THƯỜNG TRỰC KHÁM CHỮA BỆNH BHYT

(Theo công văn số:      BHXH-TCCB ngày      /10/2012 của BHXH TP Hà Nội)

STT

Họ và tên

Năm sinh

Đơn vị công tác

Công việc đang đảm nhận

Ghi chú

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký tên đóng dấu)

 

Thuộc tính Công văn 3056/BHXH-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3056/BHXH-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2012
Ngày hiệu lực09/10/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3056/BHXH-TCCB

Lược đồ Công văn 3056/BHXH -TCCB báo cáo danh sách VC làm việc tại bộ phận một cửa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3056/BHXH -TCCB báo cáo danh sách VC làm việc tại bộ phận một cửa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3056/BHXH-TCCB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Phương Mai
        Ngày ban hành09/10/2012
        Ngày hiệu lực09/10/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3056/BHXH -TCCB báo cáo danh sách VC làm việc tại bộ phận một cửa

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3056/BHXH -TCCB báo cáo danh sách VC làm việc tại bộ phận một cửa

            • 09/10/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực