Công văn 306/SXD-QLXD

Công văn 306/SXD-QLXD năm 2015 về thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Công văn 306/SXD-QLXD 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kon Tum


UBND TỈNH KON TUM
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 306/SXD-QLXD
V/v thẩm định điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD

Kon Tum, ngày 11 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Các Sở quản lý CTXD chuyên ngành;
- BQL Khu kinh tế; BQL các DA 98;
- UBND các huyện, TP Kon Tum.

 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày 14/5/2015, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã có Công bố số 03/CBLS-XD-TC về công bố đơn giá nhân công làm cơ sở lập, quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng từ ngày 15/5/2015.

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc thực hiện công tác điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng như sau:

1. Đối với các dự án đã phê duyệt trước ngày 10/5/2015

Chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về nội dung điều chỉnh chi phí nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng và Công bố số 03/CBLS-XD-TC ngày 14/5/2015 của Liên Sở Xây dựng - Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

2. Đối với các dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt trước ngày 10/5/2015

- Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh và trình thẩm định lại theo quy định.

- Việc điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình thực hiện theo Khoản 2, Điều 11, Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Sở Xây dựng thông báo để các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các huyên, TP Kon Tum, các Chủ đầu tư biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Trang TTĐT của Sở XD;
- Lưu: VT, QLXD.vdhung
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Bách

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 306/SXD-QLXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu306/SXD-QLXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2015
Ngày hiệu lực11/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 306/SXD-QLXD

Lược đồ Công văn 306/SXD-QLXD 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 306/SXD-QLXD 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kon Tum
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu306/SXD-QLXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Bách
        Ngày ban hành11/06/2015
        Ngày hiệu lực11/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 306/SXD-QLXD 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Công văn 306/SXD-QLXD 2015 điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Kon Tum

           • 11/06/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/06/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực