Công văn 3062/TCHQ-GSQL

Công văn 3062/TCHQ-GSQL năm 2020 hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan xuất khẩu, nhập khẩu có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3062/TCHQ-GSQL 2020 cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3062/TCHQ-GSQL
V/v ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1061/HQQN-GSQL ngày 24/3/2020 về việc thực hiện tiết a điểm 2 công văn số 755/TCHQ-GSQL ngày 11/2/2020 liên quan đến cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên Phiếu ghi kết quả kim tra thực tế hàng hóa. Tiếp theo công văn số 755/TCHQ-GSQL, để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan XK, NK có nhiều mặt hàng phải kiểm tra thực tế hàng hóa như sau:

1. Trường hợp người khai hải quan đã khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông số kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng trên tờ khai hải quan XK, NK, công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa ghi cụ thể “mục hàng” được kiểm tra theo số thứ tự mục hàng khai trên tờ khai hải quan XK, NK và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan XK, NK với hàng hóa thực tế kiểm tra.

2. Trường hợp người khai hải quan chưa khai đầy đủ tên hàng, nhãn hiệu, quy cách phẩm chất, thông s kỹ thuật, thành phần cấu tạo, model, kí/mã hiệu, đặc tính, công dụng của hàng hóa theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng trên tờ khai hải quan XK, NK thực hiện như sau:

a) Khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan: Yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

b) Khi thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa:

Công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phải ghi đầy đủ tên hàng hóa và các thông tin khác liên quan đến hàng hóa theo quy định trên Phiếu ghi kết quả kim tra thc tế hàng hóa và ghi rõ sự phù hợp/không phù hợp giữa hàng hóa khai trên tờ khai hải quan XK, NK với hàng hóa thực tế kiểm tra.

Trường hợp phát hiện người khai hải quan vi phạm pháp luật về khai báo hàng hóa xut nhập khu thì thực hiện xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3062/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3062/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2020
Ngày hiệu lực12/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(20/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3062/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3062/TCHQ-GSQL 2020 cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3062/TCHQ-GSQL 2020 cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3062/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành12/05/2020
        Ngày hiệu lực12/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (20/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3062/TCHQ-GSQL 2020 cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3062/TCHQ-GSQL 2020 cách thức ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa trên tờ khai hải quan

              • 12/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực