Công văn 3062/VPCP-ĐP

Công văn 3062/VPCP-ĐP thực hiện Chương trình Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3062/VPCP-ĐP Chương trình Định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3062/VPCP-ĐP
V/v thực hiện Chương trình Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban Dân tộc;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 13/BC-UBDT ngày 09 tháng 02 năm 2010; ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1838/BKH-KTNN ngày 23 tháng 3 năm 2010, Tài chính (văn bản số 3701/BTC-NSNN ngày 26 tháng 3 năm 2010, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 771/BNN-KTHT ngày 22 tháng 3 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 1000/BTNMT-KH ngày 30 tháng 3 năm 2010) về thực hiện Chương trình Định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh địa điểm một số dự án tại phụ lục III của Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ở những vùng có nguy cơ cao về thiên tai lũ ống, lũ quét, không an toàn. Ủy ban Dân tộc chủ trì cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương rà soát lại các dự án cần phải điều chỉnh, đồng thời xác định địa điểm mới phù hợp với quy hoạch; trên cơ sở đó tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Quyết định số 1342/QĐ-TTg nói trên theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có kết quả các dự án di dân theo số vốn đã bố trí trong dự toán. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc xác định cụ thể các dự án hoàn thành trong năm 2010 cần phải được ứng vốn của năm 2011, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Ủy ban Dân tộc sử dụng ngân sách được giao hàng năm để thực hiện quản lý Chương trình. Trường hợp kinh phí bố trí không bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ thì làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để giải quyết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban Dân tộc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN;
- Lưu: VT, ĐP (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3062/VPCP-ĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3062/VPCP-ĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2010
Ngày hiệu lực11/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3062/VPCP-ĐP

Lược đồ Công văn 3062/VPCP-ĐP Chương trình Định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3062/VPCP-ĐP Chương trình Định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3062/VPCP-ĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành11/05/2010
        Ngày hiệu lực11/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3062/VPCP-ĐP Chương trình Định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3062/VPCP-ĐP Chương trình Định canh định cư đồng bào dân tộc thiểu số

           • 11/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực