Công văn 3063/TCHQ-GSQL

Công văn 3063/TCHQ-GSQL năm 2020 về kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3063/TCHQ-GSQL 2020 thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với thực vật hoang dã nguy cấp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3063/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận trên giấy phép CITES

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vị trí xác nhận số lượng thực nhập trên giấy phép CITES

Đ nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các Chi cục Hải quan thực hiện ghi thông tin xác nhận số lượng thực nhập tại ô số 14 của giấy phép CITES (ghi thêm chú thích “thực nhập” bên cạnh cụm từ “số lượng thực xut”).

2. Về ký tên, đóng dấu tại ô số 15

Sau khi kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan (đối với luồng vàng), kiểm tra thực tế hàng hóa (đối với luồng đỏ), nếu kết quả kiểm tra phù hợp với thông tin trên Giấy phép, công chức hải quan xác nhận các thông tin trên ô số 15 của Giấy phép Cites; ký tên, đóng dấu công chức trên ô “Signature/chữ ký” và trình Lãnh đạo Chi cục ký tên, đóng dấu công chức tại ô “Official stamp and title/Chức danh và đóng dấu”.

Trường hợp có vướng mắc phát sinh, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Điều tra chống buôn lậu (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3063/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3063/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2020
Ngày hiệu lực12/05/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(18/05/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3063/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 3063/TCHQ-GSQL 2020 thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với thực vật hoang dã nguy cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3063/TCHQ-GSQL 2020 thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với thực vật hoang dã nguy cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3063/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành12/05/2020
        Ngày hiệu lực12/05/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (18/05/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3063/TCHQ-GSQL 2020 thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với thực vật hoang dã nguy cấp

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3063/TCHQ-GSQL 2020 thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với thực vật hoang dã nguy cấp

              • 12/05/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/05/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực