Công văn 3064/BTP-TCTHADS

Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3064/BTP-TCTHADS
V/v tổ chức thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Tiền Giang, An Giang, Vĩnh Long và Thành phố Hồ Chí Minh

 

Thí điểm chế định Thừa phát lại là một giải pháp về cải cách Tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị “Về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” và thể chế hóa tại Nghị quyết số 24/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội. Thực hiện Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Quyết định số 510/QĐ-TTg ngày 25/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại”, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan triển khai thực hiện các nội dung, giải pháp mà Đề án đã xác định, như: Lựa chọn và phê duyệt Đề án thực hiện của các địa phương mở rộng thí điểm; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại; tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện; tổ chức các lớp tập huấn bổ nhiệm Thừa phát lại, cấp Thẻ hành nghề Thừa phát lại cho các địa phương mở rộng thí điểm...

Tại cuộc họp ngày 19/3/2014, Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương đã xác định: Trọng tâm của việc triển khai thí điểm trong thời gian tới là việc triển khai thực hiện tại các địa phương, vì vậy các địa phương cần có giải pháp chỉ đạo quyết liệt để nhanh chóng đưa các Văn phòng Thừa phát lại vào hoạt động một cách hiệu quả; trách nhiệm của các Bộ, ngành Trung ương là tăng cường sự phối hợp, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của địa phương.

Bộ Tư pháp thấy rằng, việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo thí điểm chế định Thừa phát lại tại các địa phương là hết sức quan trọng, một trong những nhân tố quyết định việc thí điểm thành công.

Do thời gian thí điểm còn lại không nhiều (theo kế hoạch, tháng 10/2014 sẽ tổ chứckết việc thực hiện và đến giữa năm 2015 phải tổ chức tổng kết để báo cáo Quốc hội vào kỳ họp cuối năm 2015); việc các Văn phòng Thừa phát lại chậm đi vào hoạt động và hoạt động không hiệu quả sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện thí điểm chế định này. Vì vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại và Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, quan tâm, chỉ đạo các Ban, ngành, chính quyền các cấp trên địa bàn phối hợp, hỗ trợ để nhanh chóng đưa các Văn phòng Thừa phát lại vào hoạt động có hiệu quả. Trong đó, tập trung vào một số công việc sau:

1. Ban hành chỉ thị về tăng cường sự phối hợp, trách nhiệm của Ban, ngành, các cấp chính quyền nhằm triển khai hiệu quả việc thí điểm chế định Thừa phát lại. Trong đó, cần xác định thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cần được quan tâm đúng; các cơ quan thực hiện phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, của đơn vị mình.

2. Chỉ đạo Sở Tư pháp thực hiện tốt vai trò tham mưu trong việc quản lý về Thừa phát lại tại địa phương, phối hợp các cơ quan liên quan có biện pháp giúp các Văn phòng Thừa phát lại sớm ổn định tổ chức và đi vào hoạt động; giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của các Văn phòng Thừa phát lại trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

3. Chỉ đạo tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Thừa phát lại, từ đó nêu cao trách nhiệm, phối hợp, hỗ trợ hoạt động của Thừa phát lại; giúp người dân biết và có thể dễ dàng tiếp cận với loại hình dịch vụ pháp lý này khi có nhu cầu.

4. Nghiên cứu, xem xét để chính sách hỗ trợ đối với hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại như hỗ trợ việc bồi dưỡng tập huấn, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về Thừa phát lại... phù hợp với điều kiện của địa phương mình.

5. Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại kịp thời chỉ đạo, tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm chế định Thừa phát lại; định kỳ hàng quý tổ chức họp để đánh giá việc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại tại Trung ương.

Bộ Tư pháp mong tiếp tục nhận được sự quan lâm, chỉ đạo của cấp Ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại các tỉnh, thành phố để thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về vấn đề này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- TANDTC, VKSNDTC; Bộ Tài chính (để p/h);
- Thường trực Tỉnh ủy/Thành ủy các địa phương thí điểm (để p/h);
- BCĐ thí điểm TPL các địa phương thí điểm;
- Lưu: VT, Tổng cục THADS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3064/BTP-TCTHADS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3064/BTP-TCTHADS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2014
Ngày hiệu lực11/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3064/BTP-TCTHADS
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýĐinh Trung Tụng
        Ngày ban hành11/07/2014
        Ngày hiệu lực11/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại

           • 11/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực