Công văn 3068/BYT-TCCB

Công văn 3068/BYT-TCCB về tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3068/BYT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3068/BYT-TCCB
V/v tổ chức thi nâng ngạch BSCC, DSCC năm 2010

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Y tế TP Hồ Chí Minh

Thực hiện Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức năm 2003 và Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp nhà nước. Để chuẩn bị tổ chức kỳ thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính lên bác sỹ cao cấp, dược sỹ cao cấp năm 2010 đối với các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Đối tượng và điều kiện dự thi:

Đối tượng tham dự kỳ thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính lên bác sỹ cao cấp, dược sỹ cao cấp là viên chức đang xếp và hưởng lương ngạch bác sỹ chính (16.117), dược sỹ chính (16.133) có vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của ngạch bác sỹ cao cấp, dược sỹ cao cấp quy định tại Quyết định 415/TCCP ngày 29/5/1993 của Bộ trưởng – Trưởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ).

Viên chức đăng ký dự thi phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian 3 năm liên tục gần nhất, có phẩm chất đạo đức tốt.

- Đạt thời gian tối thiểu giữ ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính và tương đương là 6 năm, trong đó tối thiểu 2 năm (24 tháng) giữ ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính;

- Đạt hệ số lương tối thiểu là 5,42 (bậc 4/8);

- Tốt nghiệp đại học y khoa hoặc đại học dược;

- Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa II, dược sỹ chuyên khoa II hoặc có bằng Tiến sỹ;

- Có ít nhất 1 trong 5 ngoại ngữ: Nga, Pháp, Anh, Đức, Trung ở trình độ C;

- Có đề án hoặc công trình khoa học được Hội đồng khoa học ngành hoặc Hội đồng Khoa học của tỉnh công nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả.

- Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức cử dự thi.

2. Thủ tục và hồ sơ của người đăng ký dự thi gồm:

2.1. Đơn dự thi nâng ngạch theo mẫu tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

2.2. Sơ yếu lý lịch cán bộ, viên chức dự thi (theo mẫu 2C/TCTW-98);

2.3. Bản đánh giá, nhận xét viên chức của đơn vị quản lý viên chức theo mẫu tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT;

2.4. Bản sao công chứng hợp lệ Bằng tốt nghiệp đại học, Bằng Chuyên khoa II hoặc bằng Tiến sỹ;

2.5. Bản sao công chứng hợp lệ Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ C. Đối với những người tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học ở nước ngoài (sử dụng 1 trong 5 thứ tiếng đã được quy định tại điểm 1 của công văn này), hội đồng thi sẽ căn cứ vào văn bằng tốt nghiệp do các nước cấp và không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ;

2.6. Bản sao công chứng Chứng chỉ tin học;

2.7. Bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học. Bản danh mục công trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ, ngành hoặc tỉnh xác nhận, cần ghi rõ tên công trình, đề án, kết quả nghiệm thu, khả năng áp dụng;

2.8. Bản đăng ký đề tài dự thi và ngoại ngữ theo mẫu tại Quyết định số 07/2006/QĐ-BYT;

2.9. Công văn cử dự thi nâng ngạch bác sỹ chính lên bác sỹ cao cấp, dược sỹ chính lên dược sỹ cao cấp có trích ngang kèm theo cho từng cá nhân (theo mẫu); trong công văn nêu rõ quá trình diễn biến lương trong thời gian 5 năm gần nhất và đề nghị của đơn vị về dự kiến xếp lương cho từng thí sinh (nếu trúng tuyển kỳ thi); đồng thời gửi kèm Quyết định xếp ngạch và Quyết định lương hiện hưởng của viên chức dự thi.

Hồ sơ của mỗi người được bỏ trong một phong bì riêng cỡ 24cm x 35cm, kèm theo 02 ảnh cỡ 4 x 6 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi

- Địa điểm thi: Tổ chức thi tại Hà Nội

- Thời gian: dự kiến tổ chức vào tháng 7/2010.

- Môn thi: Thí sinh phải tham dự các môn thi sau:

+ Bài luận về định hướng chiến lược phát triển ngành y tế và những hiểu biết chung;

+ Bảo vệ đề án phù hợp với lĩnh vực công tác;

+ Thi ngoại ngữ bắt buộc trình độ C 1 trong 5 thứ tiếng sau: Nga, Pháp, Anh, Đức, Trung;

+ Thi tin học.

- Nội dung thi: Hội đồng thi sẽ thông báo đến từng thí sinh.

4. Tổ chức thực hiện:

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các Bộ, và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế thành lập Hội đồng Sơ tuyển theo quy định, xét cử người dự thi theo đúng đối tượng quy định tại mục 1 của công văn này. Cơ quan quản lý và sử dụng viên chức chịu trách nhiệm về lý lịch, phẩm chất đạo đức, văn bằng, chứng chỉ, tuổi đời, mức lương, thời gian giữ ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính của người được cử dự thi.

- Viên chức khai man hồ sơ, giả mạo văn bằng chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Đề nghị các Đơn vị gửi danh sách và hồ sơ viên chức đăng ký dự thi về Bộ Y tế trước ngày 03 tháng 6 năm 2010. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Y tế xem xét giải quyết (ĐT: 04.2732273/1403 hoặc số máy 0972 180 188 – BS. Đỗ Thanh Hương).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CCVC, Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu

 


TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

DANH SÁCH DỰ THI NÂNG NGẠCH BÁC SỸ CHÍNH LÊN BÁC SỸ CAO CẤP, DƯỢC SỸ CHÍNH LÊN DƯỢC SỸ CAO CẤP 2010

(Kem theo Công văn số:     /     ngày    tháng   năm 2010)

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Quá trình công tác

Diễn biến về ngạch, lương từ 1993 đến nay

Quá trình đào tạo

Thông tin bổ sung

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Danh sách gồm      người

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

 


PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI VÀ THI NGOẠI NGỮ

(Thi nâng ngạch Bác sỹ chính và tương đương lên ngạch bác sỹ cao cấp và tương đương)

Kính gửi: ..................................................................

Họ và tên:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

1. Tên đề tài: ........................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thuộc nhóm đề án:

 

 

2. Đăng ký thi ngoại ngữ: Tiếng ………………………

 

 

Người đăng ký

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3068/BYT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3068/BYT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3068/BYT-TCCB

Lược đồ Công văn 3068/BYT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3068/BYT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3068/BYT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành14/05/2010
        Ngày hiệu lực14/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3068/BYT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3068/BYT-TCCB tổ chức thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ cao cấp

           • 14/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực