Công văn 3068/TCHQ-GSQL

Công văn số 3068/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc trưng cầu giám định hàng hóa

Nội dung toàn văn Công văn 3068/TCHQ-GSQL trưng cầu giám định hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3068/TCHQ-GSQL
V/v: trưng cầu giám định hàng hóa  

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai 

Trả lời công văn số 745/HQĐN-NV ngày 14/6/2006 của Cục Hải quan Đồng Nai về vướng mắc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về lĩnh vực quản lý hải quan: Khi có yêu cầu phân tích, giám định hàng hóa để xác định bản chất, thuộc tính của hàng hóa để xác định chính xác tên hàng, mã hàng thì trước hết phải trưng cầu phân tích tại Trung tâm PTPL hàng hóa (thuộc Tổng cục Hải quan), trường hợp người khai hải quan không nhất trí kết luận thì thực hiện theo Khoản 3.a Điều 11 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và 3.1 Điểm III Mục 1 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2. Về lĩnh vực quản lý chất lượng: toàn bộ hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg ngày 07/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, khi nhập khẩu đều phải yêu cầu đăng ký kiểm tra chất lượng tại các tổ chức kỹ thuật được chỉ định tại (cột 5) Danh Mục ban hành kèm theo Quyết định.

Đối với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận nếu được cơ quan có thẩm quyền tiếp tục chỉ định là tổ chức có chức năng kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì được tiến hành kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra về chất lượng.

Văn bản chỉ định phải được ban hành sau thời Điểm Quyết định 50/2006/QĐ-TTg có hiệu lực, các văn bản ban hành trước thời Điểm này đều không còn hiệu lực.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 
 


 Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3068/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3068/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2006
Ngày hiệu lực08/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3068/TCHQ-GSQL trưng cầu giám định hàng hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3068/TCHQ-GSQL trưng cầu giám định hàng hóa
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3068/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành08/07/2006
        Ngày hiệu lực08/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3068/TCHQ-GSQL trưng cầu giám định hàng hóa

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3068/TCHQ-GSQL trưng cầu giám định hàng hóa

           • 08/07/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/07/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực