Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC

Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC năm 2016 thực hiện Quyết định 1508/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC thực hiện 1508/QĐ-TTg dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 2016


BLAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3069/LĐTBXH-KHTC
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Việc làm;
- Cục Quản lý lao động ngoài nước;
- Cục Người có công;
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Cục An toàn lao động.

 

Thực hiện Quyết định s1508/QĐ-TTg ngày 27/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Quyết định số 1508/QĐ-TTg) Bộ yêu cầu các đơn vị:

1. Khẩn trương triển khai việc rà soát, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình cung cấp dịch vụ; định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai thực hiện cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo Quyết định số 1508/QĐ-TTg đối với lĩnh vực quản lý của đơn vị đảm bảo tiến độ thời gian đã được phân công nhiệm vụ tại Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH ngày 15/5/2015 về Kế hoạch triển khai Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 773/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2015 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung phân công tại Quyết định số 633/QĐ-LĐTBXH của Bộ.

2. Trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, xác định khung giá và giá các loại hình dịch vụ báo cáo Bộ để phối hợp với Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho các đối tượng thụ hưởng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; vì vậy, yêu cầu Thủ trưởng đơn vị tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khn trương thực hiện; định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) tình hình và kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- VP Bộ (để đôn đốc);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Văn Tí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3069/LĐTBXH-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2016
Ngày hiệu lực16/08/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC thực hiện 1508/QĐ-TTg dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC thực hiện 1508/QĐ-TTg dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3069/LĐTBXH-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýHuỳnh Văn Tí
        Ngày ban hành16/08/2016
        Ngày hiệu lực16/08/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC thực hiện 1508/QĐ-TTg dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3069/LĐTBXH-KHTC thực hiện 1508/QĐ-TTg dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 2016

           • 16/08/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/08/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực