Công văn 3075/VPCP-KTTH

Công văn 3075/VPCP-KTTH giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn đọng tại cảng, cửa khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3075/VPCP-KTTH giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3075/VPCP-KTTH
V/v giải quyết hàng hóa kinh doanh TNTX tồn đọng tại cảng, cửa khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét báo cáo, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1706/UBND-TM1 ngày 11 tháng 4 năm 2013 về việc giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn đọng tại cảng, cửa khẩu; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương xem xét, xử lý đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 1706/UBND-TM1 nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát hàng hóa tồn đọng và đề xuất phương án xử lý cụ thể trước ngày 28 tháng 4 năm 2013 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Điểm 4 công văn số 241/VPCP-KTTH ngày 08 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ).

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

(Công văn số 1706/UBND-TM1 ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.III, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3075/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3075/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2013
Ngày hiệu lực17/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3075/VPCP-KTTH giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3075/VPCP-KTTH giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3075/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Văn Phượng
        Ngày ban hành17/04/2013
        Ngày hiệu lực17/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3075/VPCP-KTTH giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3075/VPCP-KTTH giải quyết hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tồn

             • 17/04/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/04/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực