Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH

Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất do Ban Cải cách Hiện đại hóa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất 2013


TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3079/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho DNCX

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1916/HQBD-TTDL ngày 28/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc khi thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất. Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan đang trao đổi với Cục Công nghệ thông tin và thống kê để có hướng dẫn thống nhất và sẽ trả lời đơn vị sau khi có kết quả.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Khánh Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3079/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2013
Ngày hiệu lực05/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất 2013


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất 2013
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3079/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhBan Cải cách Hiện đại hóa
        Người kýNguyễn Thị Khánh Hồng
        Ngày ban hành05/06/2013
        Ngày hiệu lực05/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất 2013

              Lịch sử hiệu lực Công văn 3079/TCHQ-CCHĐH chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất 2013

              • 05/06/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực