Công văn 308/TCT-PCCS

Công văn số 308/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 308/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 308/TCT-PCCS
V/v: ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007 

  

Kính gửi:  Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Tài chính đang dự thảo trình Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thay thế Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004) trong đó có quy định cụ thể các trường hợp được hưởng ưu đãi và mức ưu đãi thuế TNDN theo Danh mục ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật đầu tư. Việc ưu đãi và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư mới thành lập kể từ ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành đề nghị các Cục thuế chờ văn bản quy định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính để thực hiện.

Các dự án đầu tư thành lập trước ngày Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệu lực thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản quy định hiện hành. 

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 308/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu308/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2007
Ngày hiệu lực16/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 308/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 308/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu308/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành16/01/2007
        Ngày hiệu lực16/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 308/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

             Lịch sử hiệu lực Công văn 308/TCT-PCCS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

             • 16/01/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/01/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực