Công văn 308/VPCP-KTTH

Công văn 308/VPCP-KTTH năm 2018 về thanh lý, nhượng bán tài sản của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 308/VPCP-KTTH 2018 thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 308/VPCP- KTTH
V/v thanh lý, nhượng bán tài sản của SBIC

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 11772/BGTVT-QLDN ngày 19 tháng 10 năm 2017), ý kiến của Bộ Tài chính (Công văn số 1397/BTC-TCDN ngày 06 tháng 12 năm 2017), Bộ Tư pháp (Công văn số 6276/BTP-PLDSKT ngày 27 tháng 11 năm 2017) về việc chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 1397/BTC-TCDN nêu trên để chỉ đạo, giám sát SBIC thực hiện thanh lý, nhượng bán tài sản theo quy định và thu hồi vốn cho Nhà nước.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vương Đình Huệ,
Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư
, KTTH (3b ).S

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyn Sỹ Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 308/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu308/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2018
Ngày hiệu lực10/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 308/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 308/VPCP-KTTH 2018 thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 308/VPCP-KTTH 2018 thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu308/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành10/01/2018
        Ngày hiệu lực10/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 308/VPCP-KTTH 2018 thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC

              Lịch sử hiệu lực Công văn 308/VPCP-KTTH 2018 thanh lý nhượng bán tài sản của SBIC

              • 10/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực