Công văn 3080/TCT-HTQT

Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/TCT-HTQT
V/v xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả li công văn số 2571/CT-KT1 của ngày 29/4/2011 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty TNHH Ak Vina (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Mục II, Phần C, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với nhà thầu nuớc ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam như sau:

“Việc đăng ký, kê khai nộp thuế, quyết toán thuế của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam do Bên Việt Nam thực hiện.”

Điểm 1.i), Điều 11, Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế quy định xử phạt đối với hành vi trốn thuế như sau:

“i) Không thực hiện việc kê khai về thuế hoặc kê khai về khấu trừ thuế theo quy định áp dụng đối với các nhà thầu, nhà thầu phụ;”

Điều 14, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt đi với hành vi trốn thuế như sau:

“a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hsơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 32 của Luật Quản lý thuế, hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật Quản lý thuế;

Các hành vi vi phạm quy định tại Điều này bị phát hiện trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nhưng không làm giảm sthuế phải nộp hoặc làm tăng sthuế được hoàn, sthuế miễn, giảm thì chỉ bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế.”

Do việc vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của Công ty (thực chất là nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theó Hiệp định) không làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc nên Công ty chỉ bị xử phạt về hành vi vi phạm về thủ tục thuế, không bị xử phạt về hành vi trốn thuế.

Điểm 3, Điều 66, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định như sau:

“3. Việc xử lý đi với hành vi vi phạm pháp luật vê thuế đã xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được áp dụng theo quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm đó.

Trường hợp mức xử phạt đi với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ hơn mức xử phạt quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật pháp đã ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được áp dụng mức xử phạt theo quy định của Nghị định này, kể cả trường hợp hành vi vi phạm đã bị lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định xử lý nhưng đang trong thời hiệu giải quyết khiếu nại.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp qua kiểm tra tại trụ sở Công ty (từ ngày 16/3/2011 đến ngày 31/3/2011), Cục Thuế phát hiện Công ty có trả khoản lãi vay cho Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (phát sinh từ ngày 01/01/2006 đến ngày 29/02/2008) nhưng Công ty không kê khai, nộp thuế nhà thầu, không nộp Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đối với khoản trả lãi vay này, sau ngày công bố quyết định kiểm tra Công ty đã bổ sung hồ sơ thông báo miễn thuế theo Hiệp định thì xử lý như sau:

- Đối với khoản trả lãi tiền vay phát sinh từ ngày 01/01/2006 đến ngày 29/02/2008, do thời điểm nộp hồ sơ đã quá thời hạn 3 năm nên Công ty không được xem xét miễn thuế theo Hiệp định theo tinh thần công văn số 473/TCT- HTQT ngày 09/02/2011 của Tổng cục Thuế. Việc xử phạt đối với Công ty được thực hiện như sau:

+ Từ ngày 01/01/2006-30/6/2007: ngoài việc phải nộp đủ số thuế nhà thầu, Công ty bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ.

+ Từ ngày 01/7/2007 - 29/02/2008: ngoài việc phải nộp đủ số thuế nhà thầu, Công ty bị xử phạt đối với hành vi trốn thuế theo quy định tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngay 07/6/2007 của Chính phủ.

- Đối với khoản trả lãi tiền vay phát sinh ngày 01/9/2008, Công ty không bị xử phạt v hành vi trn thuế nhưng bị xử phạt vi phạm vthủ tục thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và hướng dẫn Công ty thực hiện. Yêu cầu Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Các Vụ: PC, CST, HTQT-Bộ TC;
- Các Vụ: CS, PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Thuộc tính Công văn 3080/TCT-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3080/TCT-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2011
Ngày hiệu lực29/08/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3080/TCT-HTQT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýLê Hồng Hải
        Ngày ban hành29/08/2011
        Ngày hiệu lực29/08/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3080/TCT-HTQT xử phạt vi phạm hành chính về thuế

           • 29/08/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực