Công văn 3080/XTTM-QLXT

Công văn 3080/XTTM-QLXT năm 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3080/XTTM-QLXT 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3080/XTTM-QLXT
V/v thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

nh gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum

Tr lời phản ánh, kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum ngày 20 tháng 11 năm 2018 trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, Cục Xúc tiến thương mại có ý kiến như sau:

1. Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 100 Luật Thương mại và khoản 1 Điều 5 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, thương nhân không được thực hiện khuyến mại tại bệnh viện và khuyến mại cho dịch vụ khám, chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. Vì vậy, trường hợp nếu “phòng khám bệnh tư nhân” Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum nêu tại phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện t của Chính phủ không phải là bệnh viện, cơ sở y tế công lập theo quy định tại Luật khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác thì Công ty có thể thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám này.

2. Liên quan đến việc xác định về loại hình của phòng khám bệnh tư nhân của Công ty, Cục Xúc tiến thương mại đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum tham khảo ý kiến của Bộ Y tế để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Xúc tiến thương mại thông báo để Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Y tế Mednovum biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải (để b/c);
- Cục
trưởng (để b/c);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Bộ Y tế;
- L
ưu: VT, QLXT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Hoàng Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3080/XTTM-QLXT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3080/XTTM-QLXT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2018
Ngày hiệu lực13/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3080/XTTM-QLXT

Lược đồ Công văn 3080/XTTM-QLXT 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3080/XTTM-QLXT 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3080/XTTM-QLXT
        Cơ quan ban hànhCục Xúc tiến thương mại
        Người kýLê Hoàng Tài
        Ngày ban hành13/12/2018
        Ngày hiệu lực13/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3080/XTTM-QLXT 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3080/XTTM-QLXT 2018 thực hiện hoạt động khuyến mại tại phòng khám tư nhân

           • 13/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực