Công văn 3081/UBND-KT

Công văn 3081/UBND-KT tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3081/UBND-KT tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3081/UBND-KT
V/v tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên.

Cà Mau, ngày 21 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Chính sách xã hội CN Cà Mau;
- UBND các huyện, thành phố.

 

Ngày 06/8/2008, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 2745/LĐTBXH-TCDN về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Đề nghị các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Cà Mau, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1036/UBND-KT ngày 31/3/2008 và Công văn số 2478/UBND-KT ngày 09/7/2008. Bên cạnh đó phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn về trình tự, thủ tục tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên đến hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được biết, thực hiện.

- Giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Cà Mau chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan phổ biến, hướng dẫn các cơ sở đào tạo yêu cầu học sinh, sinh viên viết giấy cam kết trả nợ khi kết thúc khóa học theo mẫu quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nêu trên thực hiện đúng nội dung chỉ đạo tại Công văn này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trện;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- CVKT;
- Lưu: VT-Li125.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Minh Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3081/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3081/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2008
Ngày hiệu lực21/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3081/UBND-KT tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3081/UBND-KT tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3081/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýTrịnh Minh Thành
        Ngày ban hành21/08/2008
        Ngày hiệu lực21/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3081/UBND-KT tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3081/UBND-KT tiếp tục thực hiện tốt chính sách cho vay vốn

           • 21/08/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/08/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực