Công văn 3083/BNV-ĐT

Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015 do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3083/BNV-ĐT
V/v hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2015

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Căn cứ Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015,

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2015 của tỉnh Lạng Sơn như sau:

1. Yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng

Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

a) Tiến hành rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015; xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động cần thiết để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg;

b) Tăng cường công tác quy hoạch, kế hoạch trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

c) Đẩy mạnh bồi dưỡng theo vị trí việc làm, nhu cầu công việc cho cán bộ, công chức, viên chức;

d) Chú trọng các nhiệm vụ: Đào tạo trình độ chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; Tổ chức giảng dạy nội dung “hội nhập quốc tế” cho cán bộ, công chức, viên chức; Đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (nếu có);

đ) Triển khai hoạt động đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiến hành các cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng.

e) Chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh:

- Nghiên cứu, đổi mới chương trình, tài liệu theo phân cấp; áp dụng phương pháp giảng dạy thích hợp để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Lập kế hoạch cụ thể xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực, cơ cấu hợp lý; tăng cường sử dụng và phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ giảng viên thỉnh giảng.

2. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng

a) Cân đối, bố trí đủ kinh phí và đầu tư, hiện đại hóa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng để tăng cường năng lực đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu của Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015.

b) Việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phản ánh về Bộ Nội vụ, số 08 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội để thống nhất giải pháp tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh;
- Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Tiến Dĩnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3083/BNV-ĐT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3083/BNV-ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3083/BNV-ĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Tiến Dĩnh
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015

           • 07/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực