Công văn 3085/BNN-PC

Công văn 3085/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3085/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3085/BNN-PC
V/v thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp công văn số 13986/BTC-PC ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính kể từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 30/9/2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành lập danh mục và tự kiểm tra có 09 văn bản sau:

1. Thông tư liên tịch số 98/2010/TTLT/BTC-BNNPTNT-BYT ngày 8 tháng 7 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin liên quan đến người nộp thuế, quản lý nhà nước về hải quan, nông nghiệp và y tế.

2. Thông tư 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 quy định danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo QĐ 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

3. Thông tư liên tịch 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí sản xuất, tính giá thành sản xuất lúa các vụ sản xuất trong năm.

4. Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông.

5. Thông tư liên tịch số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo.

6. Thông tư số 67/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/11/2010 Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

7. Thông tư liên tịch số 11/2011/TTLT-BNN-BQP-BTC ngày 14/3/2011 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

8. Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/04/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

9. Thông tư số 12/2011/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn về quy trình, thủ tục đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư và mua sắm, xử lý tài sản nhà nước hàng năm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ và các Ban quản lý dự án thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trân trọng gửi Quý Bộ kiểm tra và quan tâm phối hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3085/BNN-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3085/BNN-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2011
Ngày hiệu lực26/10/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3085/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3085/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3085/BNN-PC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành26/10/2011
        Ngày hiệu lực26/10/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3085/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3085/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật

           • 26/10/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/10/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực