Công văn 3085/TCT-DNNN

Công văn số 3085/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 3085/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3085/TCT-DNNN
V/v: Trả lời chính sách miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty Dược khoa

Trả lời công văn số 27/DK ngày 6/7/2006 của Công ty Dược khoa hỏi về chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5 Mục VI Danh Mục A Ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư: "Đầu tư sản xuất: thuốc tân dược chữa bệnh cho người; thiết bị y tế, dụng cụ chỉnh hình, xe, dụng cụ chuyên dùng cho người tàn tật; xây dựng kho bảo quản dược phẩm; dự trữ thuốc chữa bệnh cho người để phòng chống lụt bão, thảm họa thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc phòng, chữa bệnh cho động vật và cho thủy sản".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp Công ty Dược khoa là Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập từ dự án sản xuất thuốc tân dược chữa bệnh cho người thì thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Điểm 5 Mục VI Danh Mục A Ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên. Công ty thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm 1 Mục I phần E; Điểm 1.2 Mục III phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 và Điểm 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính đối với doanh thu thu được từ sản xuất thuốc tân dược. Đối với các mặt hàng là chế phẩm khác từ cây Thanh hao hoa vàng làm nguyên liệu để sản xuất thuốc sốt rét (nguyên liệu để sản xuất thuốc tân dược không thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Điểm 5 Mục VI Danh Mục A Ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên) thì không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNDN theo quy định tại Điểm 1 Mục I phần E; Điểm 1.2 Mục III phần E Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003; Điểm 7 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 và Điểm 5.4 công văn số 11684/BTC-TCT ngày 16/9/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Dược khoa biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Vụ CST;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3085/TCT-DNNN

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3085/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/08/2006
Ngày hiệu lực 22/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3085/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3085/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3085/TCT-DNNN
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành 22/08/2006
Ngày hiệu lực 22/08/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3085/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Lịch sử hiệu lực Công văn 3085/TCT-DNNN chính sách miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  • 22/08/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/08/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực