Công văn 309/UBND-VX

Công văn 309/UBND-VX năm 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 309/UBND-VX 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/UBND-VX
Về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở - ngành Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-TTg ngày 01 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Để bảo đảm triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế kịp thời, thống nhất, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Các Sở - ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch triển khai và tập trung tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó lưu ý việc lập danh sách người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật và theo ngành, lĩnh vực, địa phương do mình phụ trách; đối với những địa phương có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế thấp dưới 60% dân số, cần có biện pháp quyết liệt về tuyên truyền, khuyến khích để người dân tham gia nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì phối hợp với các Sở - ngành có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 9995/VP-VX ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong tháng 01 năm 2015.

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố thực hiện đúng quy định công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế.

- Chủ trì phối hợp với - Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Luật trên địa bàn Thành phố; chủ động, kịp thời hướng dẫn các Sở - ngành, địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị các Bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết; đồng thời tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố cho Ủy ban nhân dân Thành phố để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế theo yêu cầu.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo, đài Thành phố, nhất là Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nối nhân dân Thành phố, Báo Sài Gòn giải phóng, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội Thành phố làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động thông tin kịp thời về những nội dung mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn để người dân biết và chủ động tham gia bảo hiểm y tế.

4. Bảo hiểm xã hội Thành phố chủ trì phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương; đảm bảo việc tham gia và quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người dân./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Phòng VX, THKH;
- Lưu: VT, (VX-TC)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 309/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu309/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/01/2015
Ngày hiệu lực21/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 309/UBND-VX

Lược đồ Công văn 309/UBND-VX 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 309/UBND-VX 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu309/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành21/01/2015
        Ngày hiệu lực21/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 309/UBND-VX 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 309/UBND-VX 2015 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

           • 21/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực