Công văn 3091/BHXH-DVT

Công văn 3091/BHXH-DVT năm 2014 về quản lý, thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3091/BHXH-DVT 2014 quản lý thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3091/BHXH-DVT
V/v quản lý, thanh toán thuốc BHYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam.

Để thực hiện Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 24/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, giám sát hoạt động đấu thầu cung ứng thuốc trong các cơ sở y tế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc.

2. Cơ quan BHXH thực hiện thanh toán chi phí thuốc căn cứ giá thuốc mua vào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua thuốc.

3. BHXH tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB rà soát giá thuốc trúng thầu tại các cơ sở KCB với mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu.

Đối với trường hợp giá thuốc trung thầu tại cơ sở KCB cao bất hợp lý so với mặt bằng giá thuốc trúng thầu, BHXH tỉnh phối hợp cùng với Sở Y tế, cơ sở KCB xác định rõ nguyên nhân để nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, khắc phục trong kỳ đấu thầu thuốc sắp tới; BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế, cơ sở KCB thương thảo với nhà thầu để mua thuốc với mức giá phù hợp mặt bằng chung giá thuốc trúng thầu để làm cơ sở thanh toán chi phí thuốc BHYT. Trường hợp không thương thảo được với nhà thầu, đề nghị BHXH tỉnh tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời báo cáo về BHXH Việt Nam để có cơ sở báo cáo Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

4. Nội dung hướng dẫn giá thuốc thanh toám BHYT tại điểm 2 Công văn số 934/BHXH-DVT ngày 20/3/2014 của BHXH Việt Nam về quản lý, thanh toán thuốc Erythopoietin được thay thế bởi Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, đề nghị BHXH tỉnh chủ động nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các giải pháp để BHXH Việt Nam kiến nghị Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, đảm bảo lợi ích người bệnh BHYT và tăng cường hiệu quả sử dụng quỹ BHYT./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để b/c);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- UBND các tỉnh, Tp. trực thuộc TW;
- Các bệnh viện trực thuộv TW;
- Sở Y tế các tỉnh, tp trực thuộc TW;
- Cục KT văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để biết);
- Các Ban CSYT, TCKT, KT;
- Website BHXH VN;
- Lưu: VT, DVT (02b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỒNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Thảo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3091/BHXH-DVT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3091/BHXH-DVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2014
Ngày hiệu lực22/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3091/BHXH-DVT 2014 quản lý thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3091/BHXH-DVT 2014 quản lý thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3091/BHXH-DVT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Minh Thảo
        Ngày ban hành22/08/2014
        Ngày hiệu lực22/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3091/BHXH-DVT 2014 quản lý thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3091/BHXH-DVT 2014 quản lý thanh toán thuốc Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội

           • 22/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực