Công văn 3091/STP-HTPL

Công văn 3091/STP-HTPL năm 2014 về thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3091/STP-HTPL 2014 thống nhất cách tính thời gian thời hiệu xử lý vi phạm hành chính


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3091/STP-THPL
V/v thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phm hành chính

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các S, ban, ngành;
-
y ban nhân dân các quận, huyện.

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch y ban nhân thành phố Nguyễn Thị Hồng tại Công văn số 3589/VP-TM ngày 15/5/2014 về việc hưng dẫn cách tính thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính, giao Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn triển khai thực hiệu thống nhất trên địa bàn thành phố về việc áp dụng Điều 8 “Cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính” của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp xin trao đi về cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu như sau:

Khoản 1 Điều 8 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: Cách tính thời gian, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính được áp dng theo quy định của Bộ luật Dân sự, tr trường hợp trong Luật này có quy định cụ thể thời gian theo ngày làm việc.

Căn cứ vào quy định trên thì chỉ những điều luật nào có quy định cụ thể thời gian, thời hạn, thời hiệu tính theo ngày làm vic thì được tính theo ngày làm vic, còn những điều luật nào không quy định thời gian, thời hạn, thời hiệu tính theo ngày làm việc thì áp dụng cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu theo quy định của B luật Dân sự 2005.

Sở Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các Sở, ban, ngành có liên quan đến việc xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức quán triệt v cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính đ áp dụng cho thống nht và chính xác./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP báo cáo);
- Lưu: VT-THPL(PH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Phước Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3091/STP-HTPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3091/STP-HTPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2014
Ngày hiệu lực11/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3091/STP-HTPL 2014 thống nhất cách tính thời gian thời hiệu xử lý vi phạm hành chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3091/STP-HTPL 2014 thống nhất cách tính thời gian thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3091/STP-HTPL
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHà Phước Tài
        Ngày ban hành11/06/2014
        Ngày hiệu lực11/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3091/STP-HTPL 2014 thống nhất cách tính thời gian thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3091/STP-HTPL 2014 thống nhất cách tính thời gian thời hiệu xử lý vi phạm hành chính

            • 11/06/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/06/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực