Công văn 3092/VPCP-KTN

Công văn 3092/VPCP-KTN về tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3092/VPCP-KTN tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3092/VPCP-KTN
V/v tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai;
- Tổng công ty Thép Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tổng công ty Thép Việt Nam (công văn số 1489/VNS-XNK ngày 07 tháng 12 năm 2009, công văn số 310/VNS-XNK ngày 23 tháng 10 năm 2010), ý kiến các Bộ: Công thương (công văn số 0099/BCT-CNNg ngày 05 tháng 01 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 287/BKH-KTCN ngày 15 tháng 01 năm 2010), Tài chính (công văn số 160/BTC-TCDN ngày 05 tháng 01 năm 2010), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 432/BTNMT-DCKS ngày 09 tháng 02 năm 2010), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai (công văn số 102/UBND-CN ngày 15 tháng 01 năm 2010), Hiệp hội Thép Việt Nam (công văn số 24/HHTVN ngày 26 tháng 3 năm 2010) về việc tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Tổng công ty Thép Việt Nam làm đầu mối tiêu thụ quặng sắt mỏ Quý Xa, tỉnh Lào Cai trong năm 2010 theo nguyên tắc trước hết ưu tiên bán cho các đơn vị sản xuất trong nước, số còn lại được phép xuất khẩu tối đa không quá 500.000 tấn để nhập khẩu đối lưu than mỡ và than cốc.

Việc xuất khẩu quặng sắt phải tuân thủ theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2008/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Công thương về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản.

2. Tổng công ty Thép Việt Nam cùng các bên liên doanh đẩy nhanh tiến độ đầu tư Dự án nhà máy gang thép Lào Cai bảo đảm công trình sớm đi vào hoạt động.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tổng công ty Thép Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3092/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3092/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/05/2010
Ngày hiệu lực12/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3092/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3092/VPCP-KTN tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3092/VPCP-KTN tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3092/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành12/05/2010
        Ngày hiệu lực12/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3092/VPCP-KTN tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3092/VPCP-KTN tiêu thụ quặng sắt Quý Xa năm 2010

             • 12/05/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/05/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực