Công văn 3096/TCT-CS

Công văn số 3096/TCT-CS về thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3096/TCT-CS thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3096/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

 

Trả lời công văn số 537/CT-TTHT ngày 02/7/2007  của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về thuế suất thuế GTGT đối với một số hoạt động về khoa học kỹ thuật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điểm 1.17 Mục II phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều tra cơ bản của nhà nước do NSNN cấp phát kinh phí để thực hiện (bao gồm Điều tra, thăm dò địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, môi trường; đo đạc, lập bản đồ)” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Điểm 2.16 Mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: “Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ như xử lý số liệu, tính toán, phân tích phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tiền khả thi và các giải pháp thực nghiệm nhằm tạo ra công nghệ mới và sản phẩm mới; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2006/TT-BKHCN ngày 04/4/2006 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về dịch vụ sở hữu trí tuệ; các dịch vụ về thông tin, ứng dụng, tri thức khoa học và công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn” áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

Doanh thu từ các Hợp đồng ký với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước để phân tích mẫu đất và khí phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng môi trường, hợp đồng nghiên cứu xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường theo quy định của nhà nước, hợp đồng xây dựng báo cáo quan trắc môi trường mạng lưới quan trắc của tỉnh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm 1.17 Mục II Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

Doanh thu từ các Hợp đồng ký với các doanh nghiệp để lập các phương án thiết kế kỹ thuật khảo sát địa chất công trình, hợp đồng phân tích mẫu đất và khí phục vụ cho việc đánh giá hiện trạng môi trường áp dụng mức thuế suất 5% theo hướng dẫn tại Điểm 2.16 Mục II Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3096/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3096/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2007
Ngày hiệu lực06/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3096/TCT-CS thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3096/TCT-CS thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3096/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành06/08/2007
        Ngày hiệu lực06/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3096/TCT-CS thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3096/TCT-CS thuế GTGT đ/v hoạt động phân tích địa chất

           • 06/08/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/08/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực