Công văn 3097/GDĐT-TrH

Công văn 3097/GDĐT-TrH năm 2014 tổ chức dạy, học thêm trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 3097/GDĐT-TrH năm 2014 tổ chức dạy học thêm trường trung học cơ sở phổ thông Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 3097/GDĐT-TrH
Về việc tổ chức dạy thêm học thêm trong các trường THCS và THPT thuộc địa bàn TP.HCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2014

 

Kính gửi:

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm;

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố thực hiện đúng các quy định về tổ chức dạy thêm học thêm trong nhà trường như sau:

- Nhà trường không tiếp tục tổ chức dạy học tăng tiết trái buổi có thu tiền của học sinh như đã tiến hành trong các năm học vừa qua. Các hoạt động dạy học trong nhà trường có thu tiền của học sinh, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GDĐT ban hành nay được gọi là hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và phải tuân theo các quy định về dạy thêm, học thêm.

- Hoạt động dạy thêm, học thêm phải góp phần củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng, giáo dục nhân cách của học sinh; phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và không gây nên tình trạng vượt quá sức tiếp thu của học sinh.

- Không được cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khóa để đưa vào giờ dạy thêm; không dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

- Học sinh tham gia học thêm trên cơ sở tự nguyện và được gia đình đồng ý; không được dùng bất cứ hình thức nào để ép buộc gia đình học sinh và học sinh học thêm.

Không tổ chức lớp dạy thêm, học thêm theo biên chế các lớp học chính khóa; học sinh trong cùng một lớp dạy thêm, học thêm phải có học lực tương đương nhau; khi xếp học sinh vào các lớp dạy thêm, học thêm phải căn cứ vào học lực của học sinh.

- Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Nhà trường phải quản lý để hoạt động dạy học chính khóa được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và quản lý các hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đúng quy định. Các trường chỉ được tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sau khi đã tiến hành đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động.

Nhận được công văn này, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám Đốc (để báo cáo);
- Lưu VP, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3097/GDĐT-TrH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3097/GDĐT-TrH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2014
Ngày hiệu lực05/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3097/GDĐT-TrH

Lược đồ Công văn 3097/GDĐT-TrH năm 2014 tổ chức dạy học thêm trường trung học cơ sở phổ thông Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3097/GDĐT-TrH năm 2014 tổ chức dạy học thêm trường trung học cơ sở phổ thông Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3097/GDĐT-TrH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hiếu
        Ngày ban hành05/09/2014
        Ngày hiệu lực05/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3097/GDĐT-TrH năm 2014 tổ chức dạy học thêm trường trung học cơ sở phổ thông Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3097/GDĐT-TrH năm 2014 tổ chức dạy học thêm trường trung học cơ sở phổ thông Hồ Chí Minh

            • 05/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực