Công văn 3098TCT/PCCS

Công văn số 3098 TCT/PCCS ngày 22/09/2004 của Tổng cục thuế về việc ưu đãi thuế đối với văn phòng luật sư

Nội dung toàn văn Công văn 3098 TCT/PCCS ưu đãi thuế văn phòng luật sư


TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3098 TCT/PCCS
V/v ưu đãi thuế đối với văn phòng luật sư

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi: Văn phòng luật sư Tư vấn Độc lập

 

Trả lời công văn số 24/CV-TVĐLHN ngày 11/3/2004 của Văn phòng luật sư Tư vấn Độc lập về thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Văn phòng luật sư được miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 2/6/2003 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động thuộc phạm vị hành nghề luật sự quy định tại Điều 14 Pháp lệnh về luật sư và thuộc ngành nghề được ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ. Tại Mục C Thông tư số 53/2003/TT-BTC ngày 2/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn “Để được hưởng ưu đãi về thuế, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh phải đăng ký với cơ quan thuế quản lý về Điều kiện được hưởng ưu đãi thuế, mức ưu đãi thuế. Hàng năm, Văn phòng luật sư, Công ty luật hợp danh tự xác định số thuế được miễn giảm, số thuế đã nộp, số thuế còn phải nộp, số thuế nộp thừa trong quyết toán thuế gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu đã kê khai”. Văn phòng luật sư Tư vấn Độc lập đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn nêu trên để được hưởng ưu đãi về thuế.

Từ năm 2004, việc ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các Văn phòng luật sư và Công ty luật hợp doanh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ và theo hướng dẫn tại Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng luật sư  Tư vấn Độc lập được biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế TP. Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3098TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3098TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/09/2004
Ngày hiệu lực 22/09/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3098TCT/PCCS

Lược đồ Công văn 3098 TCT/PCCS ưu đãi thuế văn phòng luật sư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 3098 TCT/PCCS ưu đãi thuế văn phòng luật sư
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 3098TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 22/09/2004
Ngày hiệu lực 22/09/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 3098 TCT/PCCS ưu đãi thuế văn phòng luật sư

Lịch sử hiệu lực Công văn 3098 TCT/PCCS ưu đãi thuế văn phòng luật sư

  • 22/09/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 22/09/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực