Công văn 31/STTTT-BCXB

Công văn 31/STTTT-BCXB về quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm, in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hưng Yên ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31/STTTT-BCXB quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm


UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/STTTT-BCXB
V/v quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm, in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm

Hưng Yên, ngày 24 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Các Công ty, xí nghiệp in.

Để đề án 30 của Chính phủ sớm được triển khai, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 99/UBND-NC ngày 20 tháng 1 năm 2009 về việc thực hiện thống kê thủ tục hành chính, nhằm hoàn thiện và minh bạch hóa thủ tục hành chính. Căn cứ Luật xuất bản, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản, Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên ban hành tạm thời mẫu đơn xin phép hoạt động in xuất bản phẩm, mẫu đơn xin phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm để các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh thuận lợi trong việc xin phép về hoạt động in xuất bản phẩm và in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm. Hai mẫu đơn này sẽ mặc nhiên không còn giá trị khi Bộ Thông tin và Truyền thông ra mẫu đơn mới.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoàng Hòa

 

Mẫu 1

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

...., ngày ..... tháng ... năm ....

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
IN XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

1. Tên tổ chức, đơn vị:............................................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................... Số điện thoại: .................................................

3. Người đại diện: ..................................................................................................................

Nguyên quán:.........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Số CMND: ....................... ngày cấp .............................. nơi cấp ...........................................

Trình độ văn hóa: ...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:..............................................................................................................

4. Địa chỉ cơ sở in:.................................................................................................................

5. Mục đích:...........................................................................................................................

6. Sản phẩm chủ yếu:.............................................................................................................

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các qui định của Luật Xuất bản và pháp luật hiện hành.

 

 

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu 2

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

...., ngày ..... tháng ... năm ....

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP
IN SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ XUẤT BẢN PHẨM

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

1. Tên tổ chức, đơn vị:............................................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................... Số điện thoại: .................................................

3. Người đại diện: ..................................................................................................................

Nguyên quán:.........................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................................

Số CMND: ....................... ngày cấp .............................. nơi cấp ...........................................

Trình độ văn hóa: ...................................................................................................................

Trình độ chuyên môn:..............................................................................................................

4. Địa chỉ cơ sở in:.................................................................................................................

5. Mục đích:...........................................................................................................................

6. Sản phẩm chủ yếu:.............................................................................................................

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét cấp giấy phép hoạt động in sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Chúng tôi xin cam đoan thực hiện đúng các qui định của Luật Xuất bản và pháp luật hiện hành.

 

 

Hưng Yên, ngày ... tháng ... năm ...
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31/STTTT-BCXB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31/STTTT-BCXB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2009
Ngày hiệu lực24/02/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 31/STTTT-BCXB

Lược đồ Công văn 31/STTTT-BCXB quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31/STTTT-BCXB quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31/STTTT-BCXB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýNguyễn Hoàng Hòa
        Ngày ban hành24/02/2009
        Ngày hiệu lực24/02/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 31/STTTT-BCXB quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 31/STTTT-BCXB quy định tạm thời mẫu đơn xin phép in xuất bản phẩm

           • 24/02/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực