Công văn 31/TCHQ-TXNK

Công văn 31/TCHQ-TXNK năm 2020 về thông báo ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Nội dung toàn văn Công văn 31/TCHQ-TXNK 2020 thông báo triển khai nộp thuế điện tử 24/7


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/TCHQ-TXNK
V/v thông báo ngân hàng phối hp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Ngân hàng Industrial Bank Of Korea - CN TP.H
Chí Minh

Căn cứ vào Thỏa thuận hp tác tổ chức phối hp thu ngân sách nhà nước giữa Tổng cục Hải quan và Ngân hàng Industrial Bank Of Korea - CN TP. H Chí Minh (Ngân hàng IBKHCM) ngày 27/11/2019 và kết quả nghiệm thu kiểm thử hệ thống Hải quan 24/7, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. B sung Ngân hàng IBKHCM vào danh sách các ngân hàng triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7, thời gian chính thức triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 02/01/2020.

2. Thông tin kết nối với hệ thống của Tổng cục Hải quan:

- Đối với Ngân hàng IBKHCM, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: http://192.168.1.2/TTDT31/TTDTPortal.asmx

- Đối với người nộp thuế, địa chỉ kết nối đến Cổng thanh toán điện tử và Thông quan 24/7: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal

3. Yêu cầu Ngân hàng IBKHCM:

- Thông báo với Tổng cục Hải quan địa chỉ kết nối tới hệ thống chạy chính thức của ngân hàng.

- Thông báo thời gian bắt đầu thực hiện kết nối.

- Kim tra và phối hợp với Tổng cục Hải quan để kiểm tra kết nối giữa Tổng cục Hải quan và ngân hàng trên môi trường chạy chính thức.

- Thông báo với Tng cục Hải quan đầu mối thường trực liên hệ về công nghệ và nghiệp vụ.

- Sau 2 tháng kể từ ngày chính thức Go live, đề nghị Ngân hàng IBKHCM báo cáo kết quả thực hiện với Tổng cục Hải quan

Tng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Báo Hải quan (để t/hiện);
- Website Hải quan (để t/hiện);
- Cục CNTT&TKH
Q (để t/hiện);
- Lưu: VT,
TXNK (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2020
Ngày hiệu lực02/01/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 31/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 31/TCHQ-TXNK 2020 thông báo triển khai nộp thuế điện tử 24/7


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31/TCHQ-TXNK 2020 thông báo triển khai nộp thuế điện tử 24/7
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành02/01/2020
        Ngày hiệu lực02/01/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 31/TCHQ-TXNK 2020 thông báo triển khai nộp thuế điện tử 24/7

              Lịch sử hiệu lực Công văn 31/TCHQ-TXNK 2020 thông báo triển khai nộp thuế điện tử 24/7

              • 02/01/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/01/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực