Công văn 31/TCT-CS

Công văn 31/TCT-CS năm 2018 về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh phụ thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31/TCT-CS 2018 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh phụ thuộc


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hà Nội;
- Công ty TNHH Hwata Việt Nam.

(Đ/c: Lô II-1, cụm 1, Nhóm CNII, Khu CN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 48197/CT-KT1 ngày 18/7/2017 của Cục Thuế TP. Hà Nội và công văn số 01/05/HW ngày 25/5/2017 của Công ty TNHH Hwata Việt Nam về việc kê khai khấu trừ thuế GTGT tại chi nhánh phụ thuộc.

Tại Điều 15 Thông tư số 06/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về điều kiện khấu trừ:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào...

2. Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

a) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyn tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành như séc, ủy nhiệm chi hoặc lệnh chi, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, sim điện thoại (ví điện tử) và các hình thức thanh toán khác theo quy định (bao gồm cả trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế).

Các chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán hoặc chứng từ thanh toán theo các hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành không đủ điều kiện để được khu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ hai mươi triệu đồng trở lên.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư số 219/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng về điều kiện khấu trừ thuế GTGT;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung báo cáo của Cục Thuế TP. Hà Nội tại công văn số 48197/CT-KT1 đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội trên cơ sở tình hình thực tế của doanh nghiệp và đối chiếu với các hướng dẫn nêu trên để xử lý theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Hwata Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế TP. HCM (để biết):
- Webs
ite của TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/01/2018
Ngày hiệu lực03/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 31/TCT-CS

Lược đồ Công văn 31/TCT-CS 2018 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh phụ thuộc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31/TCT-CS 2018 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh phụ thuộc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành03/01/2018
        Ngày hiệu lực03/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 31/TCT-CS 2018 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh phụ thuộc

            Lịch sử hiệu lực Công văn 31/TCT-CS 2018 kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại chi nhánh phụ thuộc

            • 03/01/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/01/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực