Công văn 310/BXD-HĐXD

Công văn 310/BXD-HĐXD năm 2019 về cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 310/BXD-HĐXD 2019 cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/BXD-HĐXD
V/v cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 11596/SXD-QLNGĐXD ngày 16/9/2019 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh về việc cấp lại chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 3 và Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trường hợp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của cá nhân, tổ chức được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định số 59/2015-NĐ-CP, Nghị định số 42/2017 hết thời hạn hiệu lực thì được xét cấp lại theo các quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXD
(LTT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Dưỡng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 310/BXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu310/BXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/10/2019
Ngày hiệu lực21/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 310/BXD-HĐXD

Lược đồ Công văn 310/BXD-HĐXD 2019 cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 310/BXD-HĐXD 2019 cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu310/BXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýBùi Văn Dưỡng
        Ngày ban hành21/10/2019
        Ngày hiệu lực21/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 310/BXD-HĐXD 2019 cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực

         Lịch sử hiệu lực Công văn 310/BXD-HĐXD 2019 cấp lại chứng chỉ hoạt động xây dựng do hết thời hạn hiệu lực

         • 21/10/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 21/10/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực