Công văn 310/TTg-NN

Công văn 310/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 310/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án tỉnh Hà Giang


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 310/TTg-NN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tnh Hà Giang

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 2940/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 21 tháng 6 năm 2019), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 678/BC-BNN-TT ngày 22 tháng 01 năm 2020) về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,48 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường và báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại các công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại công văn trên.

3. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đìn
h Dũng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ Cổng TTĐT, Vụ CN;
- Lưu: VT, NN (3
)THUY

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trị
nh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 310/TTg-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu310/TTg-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/03/2020
Ngày hiệu lực10/03/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(17/03/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 310/TTg-NN

Lược đồ Công văn 310/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 310/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu310/TTg-NN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành10/03/2020
        Ngày hiệu lực10/03/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (17/03/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 310/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án tỉnh Hà Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 310/TTg-NN 2020 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án tỉnh Hà Giang

              • 10/03/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/03/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực