Công văn 3100/BTNMT-TNN

Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định hướng dẫn Luật tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 cấp phép tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3100/BTNMT-TNN
V/v thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trong thời gian chờ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2013

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 (gọi tắt là Luật tài nguyên nước năm 2012) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ ba và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét việc ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Công văn số 6382/VPCP-KTN ngày 02 tháng 8 năm 2013; để thống nhất thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước trên phạm vi cả nước trong thời gian Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012 chưa được ban hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào Luật tài nguyên nước năm 2012 và các quy phạm pháp luật về tài nguyên nước hiện hành mà không trái với Luật tài nguyên nước năm 2012, tiếp tục thực hiện công tác cấp phép về tài nguyên nước cho đến khi Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước năm 2012 được ban hành và có hiệu lực.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, PC, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Thuộc tính Công văn 3100/BTNMT-TNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3100/BTNMT-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2013
Ngày hiệu lực13/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 cấp phép tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 cấp phép tài nguyên nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3100/BTNMT-TNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành13/08/2013
        Ngày hiệu lực13/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 cấp phép tài nguyên nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3100/BTNMT-TNN năm 2013 cấp phép tài nguyên nước

             • 13/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 13/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực