Công văn 3101/VPCP-KTN

Công văn 3101/VPCP-KTN về triển khai thực hiện đầu tư dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hình thức BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3101/VPCP-KTN triển khai thực hiện đầu tư dự án trọng điểm


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3101/VPCP–KTN
V/v triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hình thức BT

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (công văn số 188/UBND-SXKD ngày 18 tháng 02 năm 2011); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2336/BKHĐT-KTĐPLT ngày 18 tháng 4 năm 2011), Tài chính (công văn số 5135/BTC-ĐT ngày 20 tháng 4 năm 2011) và Giao thông vận tải (công văn số 1974/BGTVT-KHĐT ngày 06 tháng 4 năm 2011) về việc chủ trương triển khai thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, đồng ý đầu tư Dự án xây dựng vành đai 1, tỉnh Thái Nguyên đoạn Bờ Đậu - Tuần Pháp (Km0-Km43+700) và Dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT 272 (Quang Sơn - Phú Đô - Núi Phấn) theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại công văn nêu trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tại các công văn nêu trên trong quá trình chuẩn bị dự án, chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

3. Về kinh phí thực hiện các dự án nêu trên: yêu cầu Tỉnh tự cân đối nguồn, việc hỗ trợ chỉ được xem xét khi có điều kiện về nguồn vốn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
- Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
- Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3101/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3101/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3101/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 3101/VPCP-KTN triển khai thực hiện đầu tư dự án trọng điểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3101/VPCP-KTN triển khai thực hiện đầu tư dự án trọng điểm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3101/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3101/VPCP-KTN triển khai thực hiện đầu tư dự án trọng điểm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3101/VPCP-KTN triển khai thực hiện đầu tư dự án trọng điểm

             • 17/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 17/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực