Công văn 31031/CT-HTr

Công văn 31031/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách thuế đối với khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31031/CT-HTr giải đáp chính sách thuế khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31031/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Ông Phạm Văn Hoan
(Địa chỉ: Căn hộ A608, Nhà A Khu nhà ở để bán, phường Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.
MST: 8011006135)

Trả lời công văn không số ngày 28/04/2016 của Ông Phạm Văn Hoan hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

+ Tại Điều 6 Chương I quy định giao dịch với cơ quan thuế như sau:

“Điều 6. Giao dịch với cơ quan thuế

2. Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế

- Người nộp thuế là cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo khoản 3 Điều này) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế thì phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự.

- Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

…”

- Căn cứ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.

+ Tại Khoản 3 Điều 21 quy định hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế như sau:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16

b.2.1) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không thuộc trường hợp được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay thì khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu sau:

- Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

- Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế.

- Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Phạm Văn Hoan không thể trực tiếp đến giao dịch với cơ quan thuế thì ông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác (trừ trường hợp đại lý thuế thực hiện theo Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) được thay mặt mình thực hiện giao dịch với cơ quan thuế nhưng phải có văn bản ủy quyền theo Bộ luật dân sự. Văn bản ủy quyền phải quy định cụ thể thời hạn, phạm vi ủy quyền và phải gửi cơ quan thuế cùng văn bản, hồ sơ giao dịch lần đầu trong khoảng thời gian ủy quyền.

Quy định về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đề nghị ông Phạm Văn Hoan thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2013/TT-BTC ngày 15/6/2016 của Bộ Tài chính.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị ông Phạm Văn Hoan liên hệ với Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục thuế TP Hà Nội (Liên hệ đồng chí Lê Tuấn Anh - Phó trưởng phòng, số điện thoại 0904.011.099 hoặc trực tiếp tại địa chỉ G23-24 đường Nguyên Hồng, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội) để được hướng dẫn.

Cuc Thuế TP Hà Nội thông báo để ông Phạm Văn Hoan được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Thu nhập cá nhân;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31031/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31031/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 31031/CT-HTr giải đáp chính sách thuế khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31031/CT-HTr giải đáp chính sách thuế khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31031/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 31031/CT-HTr giải đáp chính sách thuế khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 31031/CT-HTr giải đáp chính sách thuế khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Hà Nội 2016

           • 16/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực