Công văn 31037/CT-HTr

Công văn 31037/CT-HTr năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 31037/CT-HTr thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31037/CT-HTr
V/v giải đáp chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô 37, 38 và 39 khu công nghiệp Nội Bài, Hà Nội)
MST: 0101296385

Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số: 776/2015-CV-HC ngày 14/12/2015 về việc bổ sung tài liệu theo thông báo số 79316/TB-CT-HTr cho công văn số 759/2015-CV-HC ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH Nippo Mechatronics (Việt Nam) hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa để sản xuất, gia công hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất; Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT quy định:

+ Tại Điều 2 Chương I quy định đối tượng không chịu thuế GTGT quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu thuế

Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sn xuất; kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đi tượng không chịu thuế GTGT hưng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”

+ Tại tiết b khoản 1 Điều 9, tiết b khoản 2 Điều 9 Chương I quy đnh thuế suất 0%, điều kiện áp dụng thuế suất 0% quy định:

“Điều 9. Thuế suất 0%

1. Thuế suất 0%: áp dụng đi với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho t chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở trong khu phi thuế quan và tiêu dùng trong khu phi thuế quan.

+ Tại Điều 11 quy định thuế suất 10%.

- Căn cứ Hp đồng cho mượn khuôn ép nhựa ký giữa Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam và Công ty TNHH Canon Việt Nam số CVN-thanglong/NVF-10 ngày 28/02/2013.

- Căn cứ Hợp đồng cung cấp dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa số VF-15-09-004 ngày 14/09/2015.

Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam (không phải là doanh nghiệp chế xuất, không nằm trong khu phi thuế quan) mượn khuôn ép nhựa của Công ty TNHH Canon Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất, để sản xuất, gia công hàng hóa cho Công ty TNHH Canon Việt Nam. Trong quá trình sử dụng tại Công ty có một số khuôn bị hỏng/ hao mòn, để tiếp tục sử dụng khuôn ép nhựa này và cung cấp hàng hóa cho Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty đã ký Hợp đng cung ứng dịch vụ sửa chữa các khuôn ép nhựa này với Công ty TNHH Canon Việt Nam vì dịch vụ này thực hiện và tiêu dùng ngoài khu phi thuế quan nên thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Nippo Mechatronics Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 1;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 31037/CT-HTr

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu31037/CT-HTr
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2016
Ngày hiệu lực16/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 31037/CT-HTr thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 31037/CT-HTr thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu31037/CT-HTr
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành16/05/2016
        Ngày hiệu lực16/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 31037/CT-HTr thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 31037/CT-HTr thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ sửa chữa khuôn ép nhựa Hà Nội 2016

            • 16/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực