Công văn 3104/BGDĐT-GDQP

Công văn 3104/BGDĐT-GDQP năm 2016 tiếp tục thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3104/BGDĐT-GDQP thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2016


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3104/BGDĐT-GDQP
V/v tiếp tục thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các học viện, viện, trường đại học, cao đẳng;
- Các Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh;
- Ban Chỉ huy quân sự các đ
ơn vị.

 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội hiện nay còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trong đó, tội phạm sử dụng VK, VLN gây án có chiều hướng gia tăng. Để công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trong nhiệm vụ Quốc phòng, quân sự và Giáo dục quốc phòng an ninh các đơn vị, nhà trường đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trong tình hình mới Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cu các đơn vị, nhà trường cn thực hiện hiệu quả một s nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 25/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2012 quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung mà Chính phủ giao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành khác trong Quyết định số 1785/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, giúp Chính phủ trong công tác quản lý VK, VLN, CCHT, bảo đảm giữ vững n định chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo Điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế của đất nước.

2. Các trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, các đơn vị, nhà trường được trang bị VK, VLN, CCHT tăng cường công tác xây dựng kho tàng để cất giữ khi không sử dụng, phải đăng ký VK, VLN, CCHT môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh với cơ quan Công an và Quân sự sở tại; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng mất mát, thất lạc.

3. Khi phát hiện có vi phạm, mất mát, thất lạc, kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan Công an và Quân đội ở địa phương để xử lý tránh để xảy ra hậu quả đáng tiếc.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý VK, VLN, CCHT, báo cáo theo chế độ với cơ quan chủ quản cấp trên nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Bùi Văn Ga (đế b/c);
- Lư
u: VT, Vụ GDQP.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG
Nguyễn
Thiện Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3104/BGDĐT-GDQP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3104/BGDĐT-GDQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2016
Ngày hiệu lực27/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3104/BGDĐT-GDQP thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3104/BGDĐT-GDQP thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3104/BGDĐT-GDQP
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Thiện Minh
        Ngày ban hành27/06/2016
        Ngày hiệu lực27/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 3104/BGDĐT-GDQP thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 3104/BGDĐT-GDQP thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ 2016

           • 27/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực