Công văn 3106/TCT-DNL

Công văn 3106/TCT-DNL năm 2014 thực hiện hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3106/TCT-DNL 2014 thực hiện hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3106/TCT-DNL
V/v thực hiện hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

Trả lời công văn số 1872/EVN NPC-TCKT ngày 30/5/2014 của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (Tổng công ty) về việc thực hiện hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) đối với vật tư thiết bị mua sắm tập trung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 Mục 1 Chương III Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.”

Theo báo cáo của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc thì Tổng công ty thực hiện mua sắm tập trung một số vật tư thiết bị (VTTB) sau đó cấp cho các công ty điện lực trực thuộc để phục vụ sản xuất kinh doanh điện. Việc mua sắm tập trung vật tư thiết bị đảm bảo cạnh tranh về giá, tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, kiểm soát được chất lượng và là những mặt hàng chủ chốt Tổng công ty phải quản lý tập trung.

Căn cứ quy định trên và để phù hợp với đặc thù kinh doanh của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, trường hợp Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khi thực hiện ký hợp đồng với nhà cung cấp mua sắm VTTB tập trung nhưng giao cho các công ty điện lực trực thuộc (là đơn vị hạch toán phụ thuộc) nhận và sử dụng VTTB phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà cung cấp VTTB lập hóa đơn GTGT giao cho công ty điện lực trực thuộc (hóa đơn GTGT mang tên và mã số thuế của công ty điện lực trực thuộc) thì công ty điện lực trực thuộc được khấu trừ thuế GTGT đầu vào nếu việc giao hàng, lập hóa đơn cho công ty điện lực trực thuộc và việc thanh toán tiền hàng được quy định tại hợp đồng mua bán VTTB và đảm bảo các điều kiện khấu trừ thuế GTGT quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty Điện lực Miền Bắc được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ CS, PC, KK&KTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3106/TCT-DNL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3106/TCT-DNL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2014
Ngày hiệu lực07/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3106/TCT-DNL 2014 thực hiện hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3106/TCT-DNL 2014 thực hiện hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3106/TCT-DNL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành07/08/2014
        Ngày hiệu lực07/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3106/TCT-DNL 2014 thực hiện hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3106/TCT-DNL 2014 thực hiện hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ

            • 07/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực