Công văn 3109/BNN-QLCL

Công văn 3109/BNN-QLCL triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3109/BNN-QLCL 2018 triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3109/BNN-QLCL
V/v triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố;
- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành thuộc Bộ.

Ngày 13/3/2018, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-BCĐTƯVSATTP về triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 (Kế hoạch 225);

Đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch 225 giao cho Ngành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố, các Tổng cục, Cục thuộc Bộ thực hiện một số việc như sau:

1. Chủ động triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, truyền thông về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018 theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương tại Kế hoạch 225.

2. Căn cứ vào Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-BNN- QLCL ngày 23/1/2018, kế hoạch hành động ở địa phương do Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố ban hành, tập trung nguồn lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì trong Kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của Ngành.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra đột xuất đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý đkịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (đ b/c);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, QLCL

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3109/BNN-QLCL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3109/BNN-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/04/2018
Ngày hiệu lực24/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 3109/BNN-QLCL

Lược đồ Công văn 3109/BNN-QLCL 2018 triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3109/BNN-QLCL 2018 triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3109/BNN-QLCL
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Văn Tám
        Ngày ban hành24/04/2018
        Ngày hiệu lực24/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 3109/BNN-QLCL 2018 triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

             Lịch sử hiệu lực Công văn 3109/BNN-QLCL 2018 triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm

             • 24/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực