Công văn 3109/BTC-TCHQ

Công văn 3109/BTC-TCHQ năm 2017 về thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 3109/BTC-TCHQ 2017 thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3109/BTC-TCHQ
V/v thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 13959/T3TC-TCHQ ngày 04/10/2016, Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm nộp C/O để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc hoạt động điều tiết giá như sau:

1. C/O các mẫu, trừ C/O mẫu KV(VK), EAV: thời điểm nộp C/O thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1, 2 công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016.

2. C/O mẫu KV (VK): thời điểm nộp C/O thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.2, công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016.

3. C/O mẫu EAV (đối với tất cả loại hàng hóa nhập khẩu):

3.1. Đối với tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.

3.2. Đối vi tờ khai hải quan điện tử, người khai hải quan phải nộp bản chính C/O tại thời điểm nộp hồ sơ hải quan để kiểm tra hồ sơ.

3.3. Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 20 Phụ lục 1 Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ PC, Vụ CST;
- Lưu: VT, TCHQ (43 bản).

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 3109/BTC-TCHQ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3109/BTC-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2017
Ngày hiệu lực09/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3109/BTC-TCHQ 2017 thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 3109/BTC-TCHQ 2017 thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu3109/BTC-TCHQ
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýVũ Thị Mai
       Ngày ban hành09/03/2017
       Ngày hiệu lực09/03/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 3109/BTC-TCHQ 2017 thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

          Lịch sử hiệu lực Công văn 3109/BTC-TCHQ 2017 thời điểm nộp C/O để hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt

          • 09/03/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 09/03/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực